Med løgn som våpen

På en pressekonferanse i NATO-hovedkvarteret i Brussel like etter at NATO hadde begynt sin bombing i Kosovo, spurte den engelske journalisten Robert Fisk NATO-ledelsen om bruken av utarmet uran kunne føre til skadevirkninger for soldater og sivilbefolkning.

Informativt

Svaret var at granater med utarmet uran bare ble brukt i ytterst sjeldne tilfeller, at uran fins overalt - i lufta du puster og jorda du går på - og at Rand Corporation hadde laget en rapport som blankt avviste at utarmet uran er skadelig.

I et usedvanlig informativt innslag i programmet «Schrödingers katt» på NRK1 i går kveld, fikk vi dokumentert at dette i beste fall er en sannhet med store modifikasjoner; i verste fall en løgn. Programleder Eiliv Flakne gjorde bruk av innkjøpt materiale fra USA og Tyskland, blant annet med oberst Durakovitsj, som i tillegg er professor i medisin og i 12 år Pentagons ekspert på dette feltet.

Genetiske endringer

Da han kunngjorde resultater som indikerte kroppslige og genetiske endringer, og overhyppighet av kreft og nyreskader hos amerikanske styrker som deltok i Golfkrigen, ble han presset og truet til å gi opp prosjektet. Han ble også fratatt forskningsmidler.

En fransk og en tysk ekspert sannsynliggjorde også at prosjektiler brukt i Golfkrigen måtte inneholde annet enn utarmet uran, nemlig uran som bare framkommer som avfall i en atomreaktor og som av den grunn har en dramatisk høyere stråling.

I den irakiske byen Basra leker barn med slike prosjektiler og dør av kreft og nyresvikt. Den tyske spesialisten tok med seg noen prosjektiler til Tyskland for analyse. Han ble arrestert og fengslet for uansvarlig omgang med høyradioaktivt materiale.

Grotesk

Direktør Ole Harbitz i Statens strålevern gjentok hva de andre spesialistene sier: Utarmet uran har lav stråling og kan være kjemisk giftig, men kan neppe representere noen helsefare. Vi satt tilbake med følgende spørsmål: Hvorfor er så mange blitt syke i Kosovo? Hvorfor får soldater med det såkalte golfkrigsyndromet grotesk vanskapte barn? Og endelig et spørsmål som lettere lar seg besvare: Kan Norge, som NATO-medlem, akseptere at organisasjonens talsmenn bruker løgn som våpen?