«Med lov skal land byggjast og ikkje med ulov øydast»

STATSRÅD LUDVIGSEN imøtegår Tore Hillersøy i Dagbladet 16. mars. Statsråden er kiste fornøyd med en fiskeripolitikk som ekskluderer 99 prosent av kystfolket fra yrkesaktiv deltakelse i fiske stikk i strid med norsk rett og Stortingets gjentatte og enstemmige forbud mot privatisering.

Dette gir departementet blaffen i, noe som burde interessere Riksrevisjonen. Men det er ikke nok med det. Departementet lar markedet fordele konsesjoner og ikke offentlige vedtaksprosesser, slik det er påbudt i deltakerloven av 1999. Rettighetene havner hos pengefolket og unge aktive fiskere og folk som vil bygge lokalsamfunnet, skvises, stikk i strid med norsk lov. Hva må gjøres?

Ved å følge loven kommer statsråden på rett kjøl: Konsesjoner er gratisgoder som tildeles aktive fiskere, og de faller tilbake til det offentlige når fisket opphører. De kan ikke omsettes. Den som aspirerer til gratis konsesjon etterspør fartøyene som selges på vanlig måte.

Dersom statsråden hadde fulgt loven kunne unge aktive fiskere på Bulandet overtatt Tore Hillersøys båt til en rimelig penge, og drevet fiske med gratis, tildelt konsesjon. Statsrådens skitkasting til Hillersøy innbyr til avsporing. Men vi biter ikke på det agnet. Du følger ikke loven og raner kystfolket, Ludvigsen, det er det som er saken! Senterpartiets medisin viser vei ut av uføret: Alle som har måtte punge ut i dyre dommer for en konsesjon, gis skattemessig avskrivning sammen med båten. Etter 10- 15 år vil konsesjonsverdien være i null og konsesjonen kan ved avsluttet fiske falle tilbake til staten for gratis retildeling til unge aktive fiskere. Det er eneste veien å gå!