Medie-King Kong

Størrelsen på fusjonen mellom America Online og Time Warner er vanskelig å fatte. Den samlede verdien av fusjonen er 2800 milliarder kroner, eller 2,8 millioner millioner.

  • Hvor mye er det egentlig? Det er kanskje lettere å se størrelsen hvis man regner den om i tid. En million sekunder - det utgjør ti og et halvt døgn tid. En milliard sekunder derimot, er faktisk nærmere 32 år. Og tenker man seg ufattelige 2800 milliarder sekunder - utgjør det ikke mindre enn 88700 år. Forskjellen mellom en skarve millionær og verdien av AOL/Time Warner er altså omtrent som mellom en fjorten dagers ferie og den tilnærmede evighet. Men tilbake til penger: Den nye mediegiganten er alene verd mer enn tre ganger verdien av alle aksjer på hele Oslo Børs.
  • Og likevel - mediemastodontens størrelse er ikke det mest fantastiske med denne fusjonen. Det utrolige er at dette ikke er historien om mediegiganten Time Warner som kjøper opp internettoppkomlingen America Online. Det er faktisk omvendt. Det er internettboblen America Online, selskapet ingen tok seriøst for bare få år siden, som nå er blitt så stor at det svelger hele Time Warner. Enkelte kommentatorer bruker til og med uttrykk som at Time Warner «redder seg i havn», og bekymrer seg for hva Disney og andre gammeldagse mediegiganter skal finne på.
  • På børsen har det lenge eksistert to parallelle pengeverdener. På den ene siden verdien av store, solide medieselskaper med hundre års historie, aviser, blader, tv-kanaler og kabelnett. På den andre siden børsens varmluftsballonger, selskaper med vanvittig prising til tross for manglende inntjening eller til og med manglende produkter. Slike som norske Opticom og Fast.
  • Men nå er det internettboblene som kjøper opp ærverdigheten, de gamle mediene som blir sugd opp i det nye. Internett-selskapene trenger ikke lenger drømme om å bli tatt opp i de gode selskap - de kan kjøpe dem i stedet.

Kan det samme skje i Norge? Tenk om boblene Opticom og Fast, uten sammenlikning for øvrig, på dagens kurser skulle fusjonert med Schibsted. Store Schibsted hadde blitt juniorpartner - for Opticom er verd 19 milliarder, Fast prises til 16 og lille Schibsted er bare verd 10.

  • Utenkelig? Siden Schibsted annonserte at de ville skille ut internettengasjementet sitt, er konsernet blitt nesten dobbelt så mye verd. Det vi ser er halen som logrer med hunden. Og hunden smiler - hele veien til banken. Velkommen til den vidunderlige nye internettverden.