Mediemakt og markedsmakt

Når blir mediemakten eller markedsmakten så sterk at den nærmer seg et monopol, og hva har det å si for ytringsfriheten og konkurransefriheten? Direktør Einar Hope i Konkurransetilsynet holdt foredrag på siste møte i Ytringsfrihetskommisjonen med tittelen «Marked, konkurranse og ytringsfrihet». Han hevdet at det er en viss fare for at dominerende medieaktører svekker ytringsfriheten.

  • Hope understreket imidlertid at Konkurransetilsynets oppgave i første rekke er å påse at den frie konkurranse fungerer. Tilsynet har nå til behandling en sak som illustrerer denne problemstillingen. Den verserer mellom firmaet Eiendomsnett, som er Norges største database for formidling av bolig- og eiendomsprospekter på Internett, og Aftenposten.
  • Spørsmålet er altså om et annonsemedium bør kunne nekte å ta inn annonse for et firma som reklamerer for tjenester i direkte konkurranse. Fra et rent ytringsfrihetssynspunkt er svaret antakelig nei. Det antyder generalsekretæren i Norsk Redaktørforening, Nils E. Øy. Fra et konkurransesynspunkt er svaret antakelig ja. Det er sedvanen i norske aviser, som nå riktignok er i ferd med å endres, men en lett forståelig holdning.
  • Konkurransetilsynet sier at Aftenposten står fritt til å velge sine forretningsforbindelser - også annonsører. Spørsmålet i saken med Eiendomsnett er om annonsenekten er så konkurransebegrensende at det rammes av konkurranseloven. Tilsynet mener nei, og viser blant annet til at Eiendomsnett kan avertere i andre medier.
  • Teoretisk kan Schibsted bygge opp så mye mediemakt og markedsmakt i denne spesielle nisjen at det vil grense til monopol. Hvor skal Eiendomsnett da gjøre sine tjenester kjent? En utopisk problemstilling, kanskje, men en utvikling som ikke er helt fremmed for Ytringsfrihets-kommisjonen og Konkurransetilsynet.

Avisa nekter å ta inn annonser der Eiendomsnett reklamerer for sine tjenester med slagordet «Kjøpe bolig? Din neste bolig finner du på Internett!».

Dermed burde problemet kanskje være løst. Men vi vet alle at den store eiendomsomsetningen i Oslo-området foregår i Aftenposten. I tillegg er Schibsted i gang med omfattende annonseomsetning på Internett med databasen AES - Aftenposten Eiendom Service. Konsernet eier VG, som det er relevant å ta med i den grad det foregår eiendomsannonsering der. Videre er Schibsted storeier i TV2 og har overtatt tekst-tv-biten Dagens TV, og akter selvsagt å bli storaktør med eiendomsannonser også på nettet.