Mediemobben

VALLA-SAKEN: Nå er det på tide at mediene slutter å mobbe Gerd-Liv Valla! «Aftenposten og VGs politiske redaktører er sjokkerte over deler av innholdet i Gerd-Liv Vallas bok «Prosessen»». Dette står å lese på VG-nett.

Vi som aksjonerte til støtte for Gerd-Liv Valla gjorde det fordi vi ønsket å protestere mot det bildet mediene skapte av en kvinnelig LO-leder som har gjort et dugelig arbeid for den samla arbeiderklassen i Norge. Hun ble enstemmig gjenvalgt som LO-leder og bare i 2006 fikk LO 10000 nye medlemmer. Det er det motsatte av tendensen vi ser i for eksempel Sverige, hvor fagbevegelsen har svekket sin stilling de siste årene.

Olav Versto i VG og Harald Stanghelle i Aftenposten liker den radikale fagbevegelsen og Ger-Liv Valla dårlig. Igjen er det personkarakteristikker som dominerer. Olav Versto sier blant annet: «Dette virker som et hevntokt. Jeg synes Valla er direkte ufin og simpel. Spesielt Ingunn Yssen og karakteristikken av Martin Kolberg og Jens Stoltenberg», sier Versto til VG Nett.

Hvem er det som er simpel? Versto. Hvordan kan mediene igjen slippe til de verste haiene; de mest uttalte motstanderne av den mer venstreorienterte Gerd-Liv Valla? Dette er en mobbeprosess, og her bidrar mediene i sterk grad. Versto går her foran som Mobberen av aller verste slag. Hvem kan så stanse Versto? Hvem kan begrense hans «mobberom»? Åpenbart ingen. Et medlem i Landsforeningen Mot Mobbing på arbeidsplassen har i lang tid forsøkt å få slippe til i mediene med en mer grundig gjennomgang av hva «mobbing» er; hvem er den typiske «mobberen» og hvem er «mobbeofferet». Jeg er ikke tvil om at mediene tilhører første kategori, og det er på tide at de stilles til ansvar for sine ugjerninger.