PEKEPINN: Kristin Skare Orgeret (tv) og Elisabeth Eide ved Høgskolen i Oslo har sjekket kvinneandelen i norske nyhetsreportasjer. Undersøkelsen av tilstanden 10. november i fjor er internasjonal og gir en pekepinn om fortsatt skjev kjønnsbalanse. Foto: Terje Mosnes
PEKEPINN: Kristin Skare Orgeret (tv) og Elisabeth Eide ved Høgskolen i Oslo har sjekket kvinneandelen i norske nyhetsreportasjer. Undersøkelsen av tilstanden 10. november i fjor er internasjonal og gir en pekepinn om fortsatt skjev kjønnsbalanse. Foto: Terje MosnesVis mer

Mediene velger mannlige eksperter

Norske medier velger fortsatt mannlige eksperter i fire av fem tilfeller.

|||Norske medier scorer høyt i en stor, internasjonal undersøkelse om kvinnerepresentasjon i nyhetsjournalistikken. I et globalt gjennomsnitt er det bare 24 prosent kvinner blant dem som opptrer i avis-, radio- og tv-nyhetene som «sak» eller kilde.

I norske medier er tilsvarende prosentandel 31, noe som plasserer Norge i tetsjiktet.

- Derimot, og litt overraskende, ligger vi jevnt med det internasjonale snittet når det gjelder å bruke eksperter til å forklare, kommentere og utdype nyhetene. Bare 19 prosent av de engasjerte ekspertene er kvinner, 81 prosent er menn, sier førsteamanuensis Elisabeth Eide ved Høgskolen i Oslo.

108 land
I dag offentliggjøres resultatene av fjerde runde av The Global Media Monitoring Project, en undersøkelse av kvinneandelen i nyhetsjournalistikken i 108 land med 82 prosent av jordas befolkning.

Sammen med sin kollega ved journalistutdanningen i Oslo, førsteamanuensis Kristin Skare Orgeret, har Eide stått for innsamlingen av norske data til undersøkelsen.

- Undersøkelsen ble gjort over hele verden den 10. november i fjor. Denne dagen ble nyhetsinnslagene i 1281 aviser, tv- og radiokanaler undersøkt. Her hjemme gjennomgikk vi nyhetsstoffet i Aftenposten, VG, Dagbladet, Dagsavisen og Klassekampen, videre nyhetssendinger NRK1 og TV2 samt NRK P1 og P4, forteller Orgeret.

Hun og Eide konstaterer at utviklingen mot bedre kjønnsbalanse i nyhetsdekningen går langsomt i riktig retning, både internasjonalt og i Norge.

Men valget av eksperter til å analysere og forklare hendelser fortsatt faller på menn i fire av fem tilfeller, med de skjevhetene de gir.

Tradisjonelt
Sjefredaktør Trine Eilertsen i Bergens Tidende er både leder for en stor redaksjon og en hyppig benyttet ekstern ekspertkommentator. Hvordan tolker hun medienes sparsomme bruk av kvinnelige eksperter?

- Som et resultat av to forhold: At vi tenker veldig tradisjonelt i redaksjonene, selv i redaksjoner med mange kvinner, og at det innen mange saksområder er veldig mye vanskeligere å få kvinner enn menn til å uttale seg. Kvinner sier oftere nei og viser heller til en mannlig kollega som de mener er faglig sterkere. Innen akademia merker vi veldig tydelig at kvinner er redde for å få kritikk av sine fagfeller hvis de spissformulerer seg eller uttaler seg om noe som ikke er midt i kjernen av det de forsker på.

- Hva kan gjøres?

- Vi i redaksjonene bør tvinge oss selv til å telle når vi engasjerer eksperter, ellers vil utviklingen mot kjønnsbalanse gå altfor seint. Fagmiljøene til ekspertene bør jobbe med sin egen åpenhet overfor kvinnelige kolleger som uttaler seg, og kvinner bør bli litt mindre redde for å få kjeft, sier Trine Eilertsen.

DOBBELTROLLE: Sjefredaktør Trine Eilertsen i Bergens Tidende kjenner problemstillingen både som sjef i eget mediehus og hyppig benyttet ekspertkommentator hos andre. Foto: Erik Berglund
DOBBELTROLLE: Sjefredaktør Trine Eilertsen i Bergens Tidende kjenner problemstillingen både som sjef i eget mediehus og hyppig benyttet ekspertkommentator hos andre. Foto: Erik Berglund Vis mer