Medieskapte klimaendringer?

KLIMARAPPORTEN: Resultatene fra den fjerde rapporten signert FNs klimapanel, har skapt krigsoverskrifter i forskjellige aviser. Problemet er at selve rapporten ikke er offentliggjort ennå; det som foreligger er et 21-siders sammendrag kalt «Summary for policymakers». Det er usikkert hvor mye vekt man kan legge på fakta fra den nye rapporten. Professor Philip Stott har i Wall Street Journal fra 3. februar dokumentert hvordan retningslinjene for IPCCs arbeid sørger for at man forsøker å oppnå konsensus og dekke over uenigheter, fremfor å få frem det store meningsmangfoldet som ligger i klimaforskningen. Han påpeker også at rapportens materiale fort blir politisk, siden den skal inneholde uttalelser fra både eksperter og de enkelte stater.

MEN DERSOM MAN SER på resultatene fra «Summary for policymakers», bør man imidlertid merke seg at det er flere ting som tyder på at verdens klima ikke blir så ille som tidligere antatt. Det har vært fokusert kraftig på at polisen vil smelte. Ifølge de nyeste estimatene, ser det på den annen side ut til at ismassen på Antarktis vil øke. Det fastslås videre at for at isen på Grønnland skal kunne smelte vekk, vil det ta tusenvis av år med dagens trender, noe som er meget lite sannsynlig. I klimapanelets rapport fra 2001, ble det beregnet at havnivået ville stige med opptil rundt 90 centimeter i løpet av hundreåret. De nye tallene tilsier en stigning på mellom 18 og maksimalt 59 centimeter. Filmen «The day after tomorrow» fra 2004 skildrer et ekstremt scenario der Golfstrømmen kollapser fullstendig. En slik situasjon tilbakevises i FN-rapporten, og det fastslås at det er mindre enn 10 prosents sannsynlighet at noe slikt vil inntreffe. Det er lenge blitt hevdet at menneskeskapte klimaendringer forårsaker ekstremt vær, som orkaner, storm, tørke og lignende. Dette er langt fra sikkert - de nyeste tallene i klimarapporten antyder at det er mellom 50 og 66 prosent sannsynlighet, slik at det må vesentlig mer forskning til for med sikkerhet å konstatere dette. Selv om man hadde holdt CO2-nivået konstant på år 2000 nivå, ville likevel temperaturen steget med cirka 0,1 grader i tiåret, mot 0,2 grader som er det mest sannsynlige estimatet med dagens trender. Det er ingen tvil om at man må ta klimaproblemet på alvor, men dette fordrer rasjonelle diskusjoner om effektive klimatiltak, ikke hysteriske utspill om at verdens undergang er like rundt hjørnet.