I STERK 

ENDRING: Mediestøtten, slik den foreligger i dag, bidrar ikke til å øke innovasjonstakten, skriver kulturminister Linda Hofstad Helleland i dette innlegget. 

Foto: Nina Hansen / DAGBLADET
I STERK ENDRING: Mediestøtten, slik den foreligger i dag, bidrar ikke til å øke innovasjonstakten, skriver kulturminister Linda Hofstad Helleland i dette innlegget. Foto: Nina Hansen / DAGBLADETVis mer

Debatt: Mediestøtten

Mediestøtten er ikke i takt med tida

De utfordringene mediebransjen står overfor kan ikke ensidig løses med statlige midler.

Meninger

Mediebransjen må selv utvikle nye og bærekraftige forretningsmodeller. Det betyr ikke at myndighetene ikke har et ansvar for å bidra til en positiv utvikling, men vi må forsikre oss om at statens virkemidler er egnet til å møte utfordringene som finnes. Derfor har regjeringen lenge varslet endring i mediestøtten.

Støtten, slik den foreligger i dag, bidrar ikke til å øke innovasjonstakten. I Dagbladet 30. oktober skriver Arbeiderpartiets Masud Gharahkhani at regjeringens kutt i pressestøtten rammer lokalavisene. Det stemmer ikke. Tvert imot skjermes lokalavisene i forslaget til statsbudsjettet, og regjeringen etablerer et eget innovasjonstilskudd rettet mot små aviser med begrensede ressurser.

Medielandskapet er i sterk endring. Det virker som om Arbeiderpartiet ikke tar innover seg omstillingene bransjen står i, men heller tviholder på løsninger som virket før digitaliseringen. Gharahkhani nevner ansatte i norske aviser som holder foredrag i utlandet som et godt eksempel på innovasjon.

Det er fint det, men det forteller også om at ambisjonene partiet har for avisenes innovasjonskraft ikke er spesielt høye. Regjeringen vil ha konkrete tiltak som viser vei mot en mer moderne pressestøtte. Amedia har passert over en halv million betalende abonnenter og 45 prosent av de nye, digitale abonnentene er under 40 år gamle. Innovasjon innebærer at avisene greier å formidle nyheter og skaffe abonnenter på de plattformene som folk oppsøker.

Finnmark Dagblad har nå flere abonnenter digitalt enn på papir, og har lansert to nye digitale aviser som skal komme ut sju dager i uken.

Regjeringen deler ikke den pessimismen som Gharahkhani uttrykker for lokalavisene. Vi ser optimistisk på lokalavisenes framtid. Mange lokalaviser har gått i bresjen for å vise hvordan nye måter å bruke teknologi ikke bare kan tilpasses dagens mediebilde, men også lede til økning i både opplag og inntekter.

Mediemangfoldsutvalgets rapport viser at mediene befinner seg i en krevende overgangsfase. Det tar regjeringen på største alvor. Derfor arbeider vi nå med en stortingsmelding om mediestøtten, som skal følge opp utvalgets forslag.

Den krevende overgangen var også bakgrunnen for at vi fikk innført både plattformnøytralt produksjonstilskudd, og nullmoms for elektroniske medier.

Sistnevnte er en indirekte støtte som samlet utgjør flere kroner enn hele pressestøtten til sammen – og som Ap etter åtte år i regjering ikke ønsket å prioritere.

Nullmomsen var viktig å få på plass, fordi den kommer alle nyhets- og aktualitetsmedier til gode. Tross motstand fra Ap kommer regjeringen til å fortsette arbeidet med å utvikle en politikk som legger til rette for framtidas mangfold av meningsbærende, redaktørstyrte aviser og nyhetsmedier.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen! Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukas viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag.