Medisinsk sammenblanding

ETTER AT NRKs

Brennpunkt i fjor høst hadde en reportasje om sammenblanding av produsentinteresser og legeinteresser, rettet Dagbladet på lederplass flengende kritikk mot en professor ved Universitetet i Bergen. Professoren ble tatt i lære om etikk og lederskribenten uttrykte at han snarest burde forlate akademia om han ønsket å fortsette som reklamemann. Onsdag 11. februar får en professor ved Universitetet i Oslo nok en gang førstesiden i Dagbladet til disposisjon til å fremme sine synspunkter i en kontrovers om legemidler. Da denne professoren i januar var medforfatter på en artikkel i Tidsskrift for Den norske Lægeforening, ble leserne opplyst om følgende interessekonflikt: Alle forfatterne har mottatt honorarer og/eller forskningsstøtte fra ett eller flere av følgende firmaer: AstraZeneca, Bayer, Bristol-Myers Squibb, MSD, Novartis, Pfizer, Pharmacia, Roche, Schering-Plough. Kan noen med ansvar i Dagbladet forklare hvori forskjellen mellom professoren i Bergen og hans kollega i Oslo består?