Medsøster-makt mot reservasjon

Overser reservasjonslegene at abortmotstand dreper kvinner i stedet for å redde foster?

SKIFTET SIDE: «Jeg erkjenner: Som tenåring var jeg abortmotstander. Voksenlivet lærte meg noe annet. Som ung, bekymret kvinne var jeg livredd for å komme i uløkka. Det innebar nemlig tvangsgifte, lausunge, utskjemt familie eller kriminell abort», skriver Gro Nylander. Som på 70-tallet var i front i kampen for abortloven. Foto: Øistein Norum Monsen
SKIFTET SIDE: «Jeg erkjenner: Som tenåring var jeg abortmotstander. Voksenlivet lærte meg noe annet. Som ung, bekymret kvinne var jeg livredd for å komme i uløkka. Det innebar nemlig tvangsgifte, lausunge, utskjemt familie eller kriminell abort», skriver Gro Nylander. Som på 70-tallet var i front i kampen for abortloven. Foto: Øistein Norum MonsenVis mer
Meninger

Kjære medsøstre,

I dag er det 8. mars-tog igjen. Dere som er 20-30-40 år beskyldes av og til for å ta hardt tilkjempede rettigheter som en selvfølge, og dermed glemme at de må forsvares. Og for mange av oss 70-tallsfeminister har kvinnekampen kommet litt mer i bakgrunnen med åra, i all fall når det gjelder å slutte seg til paroler og gå i tog.

Noe er annerledes i år. Nå ser det ut til at kvinner - og menn - må opp på barrikadene igjen. Grasrot-opprøret mot reservasjonsmulighet viser at nettopp det holder på å skje. Ikke minst de unge mobiliserer. De ønsker ikke fastleger som nekter å henvise dem til en gynekologisk avdeling som abortsøkende.

Siden alle reservasjonslegene er abortmotstandere er det vanskelig å oppfatte dette som annet enn en uthuling av norske kvinners lovbestemte rett til abort før 12. Uke. Dette skjer i mange land.

Jeg erkjenner: Som tenåring var jeg abortmotstander. Voksenlivet lærte meg noe annet. Som ung, bekymret kvinne var jeg livredd for å komme i uløkka. Det innebar nemlig tvangsgifte, lausunge, utskjemt familie eller kriminell abort. Mange ble skadet, mange sterile. Enkelte tigget seg til sykehusabort med trussel om at de ellers ville begå selvmord. Alle følte seg ydmyket, usle, skyldpålagt.

Så ble jeg 70-tallsfeminist. Vi kjempet med nebb og klør for Abortloven, til den endelig kom i 1975. For en seier! Vi kunne trygt få avsluttet et uønsket svangerskap uten å tynges av angst og skyld.

Aborttallet har vært nærmest stabilt siden abortloven kom, til tross for at befolkningen har økt med omtrent en million. Det foretas altså stadig færre aborter per 1000 kvinner i dag.

Fastlegehjemler er godt betalt og svært ettertraktet i Norge. Fastleger er kommunalt ansatt, med betydelig offentlig tilskudd for å gi alle pasientene sine hjelp. Det innebærer å sette pasienten i sentrum, hennes behov over egne samvittighetskvaler. Det finnes mange forskjellige arbeidsfelt for leger i Norge, ingen må være fastlege.

Min undergruppe av Legeforeningen, Norsk gynekologisk forening, kaller fastlegers reservasjon en klar krenkelse av kvinnen, noe som uthuler pasientens lovfestede rettigheter og gjør at legen hever seg moralsk over henne. Det er vi som utfører abortene. Vi som bokstavelig talt kommer alle disse kvinnen inn på livet. Men oss møter de først når de har bestemt seg.

Det er en gåte at nettopp reservasjonslegene ikke vil samtale med de abortsøkende, hjelpe dem å avklare, fortelle dem om alternativene, hvis det er ønsket. Vi vet lite om antallet fastleger som reserverer seg, mellom 200 og 50 har vært nevnt. Uansett: om det så bare er en eneste lege som reserverer seg, så er det én for mye. Tankevekkende i denne sammenheng: Det blir stadig flere utenlandske leger i Norge - fra det katolske Sør-Europa og muslimske land ...

Helseminister Bent Høie uttalte i 2012 - før valget: «Når pasientene går til fastlegene skal ikke servicen de får avhenge av fastlegens private moral.»

Så bra sagt! Er det noen man trenger når livet butter, så er det vel fastlegen sin, som man kanskje har kjent det meste av livet og har et tillitsforhold til?

Nå har Bent Høie som helseminister gjort kuvending og fremmer reservasjonsmulighet for fastleger. Han kommer med en rekke forslag til hvordan problemet skal løses. For å nevne noen:

Pasienten skal selv ringe direkte til gynekologisk avdeling. Når du så vidt klarer å kreke deg til fastlegen, er redd og ung, kanskje ressurssvak, eller kanskje sliten mangebarnsmor? Når du er innvandrerkvinne med lite norsk, men akkurat har lært deg å finne fram til fastlegen? Da er det tungt å finne fram i systemet, kanskje i hemmelighet for øvrige familie? Mange innvandrerkvinner ønsker og trenger abort. De er overrepresentert blant abortsøkende - og blant mishandlede kvinner.

• Brev fra reservasjonslegen til alle pasienter. Til hvem? 13- åringen? Ved 15 år? Eller 17? Eller bare til mor og far? Hvor ofte? Årlig? Eller hvert tredje år? Oversatt til andre språk?

Overføring til en kollega på senteret. Først skal du altså møte reservasjonslegen og den implisitte moralske fordømmelsen som ligger i at han/hun toer sine hender. Eller skal du måtte dele din innerste hemmelighet med kontorpersonalet først, så de kan skille ut de moralsk uverdige på forhånd?

Skole-helsesøster skal informere. Hva hvis også hun har reservert seg? Eller om hun bare kommer til skolen din hver 14. dag?

Time hos nabolegen neste virkedag. Utopia. Når var det mulig å få time på dagen hvis du ikke er akutt, alvorlig syk?

Regjeringen gikk til valg på «økt personlig frihet», men vil nå binde sine representanter. Denne politiske avtalen ble inngått for å få støtte fra Kristelig Folkeparti, og er stikk i strid med Høyres egne uttalelser før valget og med meningen både til flertallet av egne velgere og flertallet av landets leger og ordførere. Vi savner en ærlig innrømmelse av denne hestehandelen, framfor politikere som later som om det de nylig var imot, nå er det eneste rette. Og vi savner fristilte representanter som tør å stemme etter sin egen overbevisning.

Hvis reservasjon vedtas vil arbeidsgivers styringsrett svekkes, ifølge juristen Helga Aune. Vanligvis bestemmer jo arbeidsgiveren hvilke arbeidsoppgaver som skal utføres i en jobb. Skal en fundamentalistisk troende muslimsk lege slippe å berøre kvinner og homofile? Hva med andre yrkesgrupper? Kan en politimann nekte å bruke nødvendig vold? En pleiehjemsansatt å skjenke de gamle et glass rødvin på lørdagskvelden? En lærer å undervise i evolusjon? I vårt multikulturelle samfunn vil det være mange som har sterke livssyn og ulike behov for å reservere seg. Det normale er da at de finner seg yrker eller arbeidsplasser der dette ikke er et problem.

Reservasjonslegene vil holde sin egen samvittighet ren. Det er lett å respektere det. Problemet er at det finnes ingen helt god løsning. Sex er kommet for å bli og er ikke alltid underlagt fornuften. Dermed vil det oppstå en del uønskede graviditeter. Det foretas minst like mange aborter i land med forbud, men der er de livsfarlige. Årlig dør det 68 000 kvinner verden over på grunn av utrygge aborter, anslår Verdens helseorganisasjon. Overser reservasjonslegene at abortmotstand dreper kvinner i stedet for å redde foster?

Vi har alle samvittighet. Min samvittighet sier meg at:

• Alle barn har rett til å være ønsket

• Ingen kvinne skal tynges av skyld og skam fordi hun velger å ikke bære fram, føde og ha livslang omsorg for et uønsket, nytt individ.

• Ingen er bedre egnet enn kvinnen selv til å ta den tunge avgjørelsen. Det skal hun respekteres for.

Hvem teller vel de tapte slag på seierens dag?

Forslaget om reservasjonsmulighet er ute til «høring» - men regjeringen lytter ikke. La oss i all fall sørge for å vise de blåblå at nå svikter de kvinnene.

Still opp på Youngstorget kl. 15 og bli med i 8. mars-toget der, eller lokalt. Hvor hadde norske kvinner vært i dag om alle våre formødre hadde valgt sofakroken framfor kvinnekamp? La oss bruke medsøster-makt og vise dem at vi skal vinne - igjen.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.