Mehlum, Jan

Bibliografi:

  • En nødvendig død (kriminalroman) 2002
  • En rettferdig dom (kriminalroman) 2000
  •  Det annet kinn (kriminalroman) 1999
  •  Kalde hender (kriminalroman) 1998
  •  Engler, finnes de? (i novelleantologien Tyve toner) 1997
  •  Privat eller offentlig kinodrift? (rapport, Høgskolen i Vestfold) 1997
  •  Gylne tider (kriminalroman) 1996
  •  Befolkningsutviklingen i Tønsberg med særlig vekt på barnetallet (lokalhistorie) 1981