Mehlum, Jan

Navn:

Jan Mehlum

Født:

1945 i Tønsberg

Yrke:

Forfatter

Bosted:

Tønsberg

Bakgrunn:

Jan Mehlum er utdannet diplommarkedsøkonom og sosiolog fra Universitetet i Oslo. Har arbeidet som lærer, u-landsekspert og samfunnsforsker, med førskolelærerutdanning, med lederutvikling og reiseliv. Mehlum har vært politisk aktiv på venstresida, i miljøorganisasjoner og innenfor kulturutvikling. Nå jobber Mehlum som førsteamanuensis i sosiologi ved Høgskolen i Vestfold i tillegg til en bistilling ved Norges

Markedshøyskole/BI.