Memo skal opplyse og underholde

Dagbladet med nytt nyhetsmagasin.

-  I morgen tidlig skjer fødselen: Nytt magasin, 84 sider, 39 kroner. Hvordan har svangerskapet vært?

-  Overraskende kort. Og forløsningen kommer overraskende raskt, jeg begynte i redaktørjobben 1. februar. Nå ville ikke nødvendigvis mer tid ha vært noen fordel, det kunne fort satt litt hermetikksmak på det redaksjonelle innholdet,

-  Med blant annet omleggingen av Ny Tid er magasinmarkedet blitt trangere siden nyheten om Memo ble kjent?

-  Jeg ser det som lovende at flere mener at nisjen står åpen. Det indikerer et behov for komplementerende, grundig nyhetsdekning.

-  Skvatt du da Ny Tid plutselig kom som nyhetsmagasin?

-  Nei. Jeg ønsker Ny Tid lykke til, og betrakter ikke Memo og Ny Tid som gjensidig utelukkende.

-  Hva er ditt beste argument for å kjøpe og lese Memo?

-  Å la seg underholde og opplyse. Den kombinasjonen er ikke så vanlig. Vi skal prøve å ta med oss det beste fra Dagbladet i form av hvass presentasjon og redaksjonelle vrier, og rett og slett belyse fra andre vinkler. Da mener jeg fysisk, mentalt og teoretisk.

-  Kommer noen ideologi til uttrykk i Memo? Skal magasinet innta standpunkter?

-  Jeg håper vi kan ta standpunkt i enkeltsaker, men Memo skal ikke gi uttrykk for noen linje eller ideologi.

-  Enkelte publikasjonsgründere er veldig moralske og insisterer på å gi leserne det de mener at leserne bør få. Andre gir leserne det de tror leserne vil ha. Hva med Memo i så måte?

-  Jeg tror Memo i høy grad vil være leserstyrt i betydningen at vi vil prøve å gi leserne noe de savner. For eksempel stoff som dagsavisene ikke har plass til å dekke fullt ut over mange sider.

-  Hvilke målgrupper ser du for deg?

-  Alle som er over gjennomsnittlig samfunnsengasjerte. Det har vært mye prat om at disse er urbane mennesker med høyere utdannelse, det synes jeg er noe inderlig tull. Jeg har aldri merket at samfunnsengasjement har noe som helst med utdannelsesnivå å gjøre. Masse folk med høyere utdannelse er seg selv nok, og masse folk med lav utdannelse er ute i gatene og protesterer når de synes noe er galt. Jeg synes også dette med urbant høres litt snålt ut, hvis alle lærerne på Fagernes gymnas vil lese Memo, tror jeg vi skal klare å tilfredsstille dem.

-  Memo får en god porsjon med stoff fra verden utenfor Norge?

-  Ja. Vi har kalt de tre seksjonene våre «Verden», «Norge» og «Kultur».

-  Lager du Memo modellert på et personlig magasinideal? -  Nei, men jeg har alltid likt uforutsigbarheten i The Economist som kan skrive de underligste ting, og gå fullstendig motstrøms. Men vi tar ikke med oss layouten og presentasjonen deres. Ut over det, tror jeg ikke det vil være så lurt for et norsk magasin å skjele for sterkt til hva Newsweek og Der Spiegel gjør og ikke gjør.

-  Hvor stort blir opplaget, og hvor mye må Memo selge for at resultatet skal kunne kalles økonomisk tilfredsstillende? -  Det første nummeret sender vi ut i 120 000, deretter får vi høre hva markedssjefen sier. Det jeg kan si, er at vi har lønnsomhet før vi når 30 000.

-  Har du våknet om morgenen og gledet deg til å gå på jobb?

-  Jeg har ikke hatt det så morsomt på ti år! Det har vært fantastisk gøy, og jeg sier til medarbeiderne her at om vi tryner skikkelig, selger 700 eksemplarer og blir kastet på dør om et halvt år, har det vært vel verdt det. Skulle vi gå ned, går vi iallfall ned med flagget til topps, men annonsesalget tyder ikke på at vi går ned i det hele tatt. Det har vært overveldende og en veldig positiv overraskelse.

KLAR: Memo-redaktør Kristine Moody har ledet det redaksjonelle arbeidet med Dagblad-konsernets nye ukentlige nyhetsmagasin siden 1. februar. I morgen kommer første utgave i salg, i et marked der konkurransen har hardnet til den siste tida.