...men hvor er filmen?

Filmkjendis PETTER VENNERØD har brukt sju år og 2,4 millioner i statsstøtte på å planlegge «Askeladden i Trolland».

Venter på mer støtte

- Jeg har ren samvittighet, sier Vennerød - selv om filmen ikke blir produsert i år heller. Fra 1994 til 1999 bevilger norsk og utenlandsk byråkrati 2,8 millioner kroner til Vennerøds film «Askeladden i Trolland» - av dette får Vennerød utbetalt 2,4 millioner.

I støttesøknadene legger han ved en plan om premiere i desember 2000. Men filmen er fortsatt bare en plan. Skal det bli film av planene, må Vennerød ha enda 20 millioner kroner i statsstøtte, pluss 70 millioner fra andre kilder.

Ingen rapport

Eventyret om Askeladdens vandring i filmbyråkratiet starter 21. juli 1994: Da bevilger Norsk filminstitutt 30000 kroner i støtte til utvikling av filmideen. 10000 kroner holdes tilbake i påvente av at Vennerød sender regnskap og rapport om arbeidet.

Dette kommer aldri, til tross for purrebrev fra Filminstituttet.

Vennerød gir i stedet avkall på de siste 10000 kronene og tar med seg Askeladden til Tom Remlov i Norsk Film AS, som gir 600000 kroner til filmen i august 1996. For disse pengene skal det lages «manuskript, kalkyle, produksjonsplan og oversettelser av disse til engelsk». Og det skal skje innen 18 måneder.

På dette tidspunkt har han allerede 40000 kroner i støtte til å skrive manuset fra Statens studiesenter for film.

Ny støtte

De 18 månedene går fort, og Vennerød trenger mer penger. Nå til «produksjon av testfilm, utvikling av manuskript og internasjonal finansiering».

Da det ikke er mer å hente hos Remlov, går han tilbake til Norsk filminstitutt, som gir ham 300000 kroner i 1998 - selv om han fortsatt skylder dem en rapport for bruken av de 20000 kronene han fikk i 1994.

Av den nye bevilgningen holdes 30000 kroner tilbake i påvente av, nok en gang, at «rapport, regnskap og kopi av underbilag leveres til Norsk filminstitutt». Fortsatt foreligger ingen rapport.

Siste brev fra Vennerød til instituttet kommer 15. november 1999 og inneholder «manusversjon 8». Spillefilmkonsulent Harry Guttormsen i Norsk filminstitutt er ikke fornøyd.

- Det siste året har jeg ikke hatt noen kontakt med Vennerød. Det er nok fordi han vet at hvis jeg skal være med videre, må han komme med et manus som jeg har tro på, sier Harry Guttormsen.

Skriver selv

Selve handlingen er det ikke meningen man skal tro på, for den kommer altså fra folkeeventyrene om Askeladden: Eventyrfigurene skal spilles av profesjonelle skuespillere kledd i høyteknologiske drakter, resten av magien skal skapes av digitale effekter. Vennerøds ambisjon er å gjøre «Askeladden i Trolland» til en internasjonal eventyrfilm.

Budsjettet er i alle fall stort nok: 90 millioner kroner.

For å skaffe så mange millioner trenger Vennerød utenlandske filmpartnere, og da trenger han en manusforfatter og regissør fra øverste hylle. Han skriver i et brev til Filminstituttet i 1998 at «vi har prøvd ulike varianter for samarbeidsform med ulike forfattere, og det ser nå ut til at vi endelig har funnet riktig person til å gjøre jobben».

Det er fortsatt Vennerød selv som skriver på manuset til filmen.

Kjent regissør

I samme brev står det at «Harald Zwart og Nils Gaup har vært nevnt i avisene, og selv om vi ikke ser bort fra at en av disse skal regissere filmen, er valget ennå ikke tatt».

Selv om han verken har regissør eller manusforfatter, skriver Vennerød i desember 1997 - i en søknad om støtte fra AV-fondet - at filmopptakene skal starte i august 1998, og at premieren blir i desember 2000.

Han får en halv million kroner, halvparten utbetales i juli 1998, resten må vente til «ferdigstillelse og godkjenning av presentasjonspakke for prosjektet». Men Vennerød får snart halvparten av det resterende beløpet også - til sammen betaler AV-fondet ut 375000 kroner.

Det foreligger ennå ingen «presentasjonspakke», men hva regissør angår, har han nå kontakt med en amerikaner, et «stort internasjonalt navn».

Bare et nei

Eksportrådets kulturprogram Kultex setter også betingelser ved sin bevilgning på 350000 kroner, men hele beløpet utbetales - og Kultex legges ned i 1999.

Siste bevilgning kommer fra Nordisk Film- og TV-fond i 1999. Av 400000 kroner betales 250000 kroner ut. Resten får Vennerød når han leverer det han har fått støtte til å lage, blant annet en testfilm på CD-rom.

- Han skulle levere dette i fjor, men har fått utsettelse til i vår. Han er ganske mye forsinket, sier fondets direktør Svend Abrahamsen.

Av relevante norske støtteordninger er det bare Kassettavgiftsfondet som sier nei til å sponse Askeladdens vei til filmen, men det finnes støtteordninger i utlandet også:

I mai 1998 får Vennerød 410000 kroner fra EUs Media II-program. Han betaler 25 prosent tilbake fordi filmproduksjonen ikke kommer i gang tidsnok. Resten av pengene beholder han, sammen med 164000 kroner i støtte til et dataspill basert på figurene i filmen.

  • EU har også bevilget 240000 kroner til Vennerøds filmprosjekt «Begjærets pris», som heller ikke har blitt til film.