...men mange får økt støtte

Koreografen Ingun Bjørnsgaard og Opera Vest i Bergen får de største bevilgningene i Norsk kulturråds tildeling til fri scenekunst.

Sjokk-kutt for teater

Med 1,6 millioner støttekroner hver topper Bjørnsgaards danseprosjekt og Opera Vest lista over 61 prosjekter som får store og små deler av de til sammen over 19 millionene Kulturrådet delte ut tirsdag. Bevilgningene gjelder for 1998.

I år fikk Bjørnsgaard og Bergens-operaen henholdsvis 800000 og 450000 kroner. Siden den totale bevilgningen fra Kulturrådet til fri scenekunst er økt med sju millioner fra i år til 1998, er det flere som får kraftige økninger i sine tilskudd.

Blant de heldige er Totalteatret i Tromsø , som øker fra 700000 til 1,2 millioner, danseensemblet Zero Visibility øker fra 450000 til én million, mens Baktruppen i Bergen, Cirka Teater i Trondheim og Passage Nord i Oslo alle får økt sine bevilgninger til 800000 kroner hver.

Det samme beløpet får Grenland Friteater , men de går altså ned fra 1,4 millioner i år. Enda verre er det med blant andre AS Dameteater og Andanse Teatret , som faller helt ut av lista over støttemottakere fra Norsk kulturråd.