HÅPER PÅ RABATT-TAK: Forfatter Anne Holt og forlagssjefene i flere mellomstore og små forlag er svært opptatte av bokhandlerne ikke skal kunne kreve for høye rabatter når de kjøper bøker fra forlagene. Foto: LARS EIVIND BONES.
HÅPER PÅ RABATT-TAK: Forfatter Anne Holt og forlagssjefene i flere mellomstore og små forlag er svært opptatte av bokhandlerne ikke skal kunne kreve for høye rabatter når de kjøper bøker fra forlagene. Foto: LARS EIVIND BONES.Vis mer

Mener bokloven kan knekke de små forlagene

En boklov uten rabattgrense vil gi en verre konkurransesituasjon enn dagens ordning, mener forfatter Anne Holt og flere forlagssjefer.

Dagen da kulturminister Hadia Tajik legger frem sitt forslag til boklov, nærmer seg med stormskritt. Kanskje kommer lovforslaget allerede til uka.

Og for mange i bransjen er det særlig ett spørsmål som er spennende: Vil det innføres et rabatt-tak på pris fra forlag til bokhandel?

I et marked der de største forlagene eier bokhandelkjedene, er nemlig pris fra forlag til bokhandel ekstremt viktig for mellomstore og små forlag.

De må selv bære nedslaget i pris — mens Gyldendal, Aschehoug og Cappelen Damm får igjen det de gir i rabatt i den andre enden, som eiere av bokhandlene.

De siste årene har det kommet frem at bokhandlene i noen tilfeller har krevd rabatter også langt over 50 prosent — der dermed under halvparten av bokprisen blir igjen hos forlagene, som skal betale utgifter som forfatterhonorar og trykkeri.

- Det viktigste med loven
For forfatter Anne Holt, som gir ut sine bøker på Piratforlaget, er en innføring av en maksimal rabatt mellom forlag og bokhandel det aller viktigste med hele bokloven.

- Jeg har i alle år vært tilhenger av fripris på bøker. Men etter hvert som denne rabatten har grodd frem og stadig økt, snudde jeg i fjor høst. Jeg er positiv til boklov, forutsatt at rabatt-taket er med. Og dette rabatt-taket kan i hvert fall ikke bli høyere enn femti prosent. Får vi en lov uten rabatt-tak, mener jeg det ville vært bedre å slippe hele markedet fri, sier Holt.

- Hvordan blir situasjonen hvis bokloven realiseres uten rabatt-tak?

- Da blir situasjonen verre enn den har vært til nå. Det ville ha vært en boklov som så til de grader favoriserer forlagene som eier bokhandlere, det vil si de tre største, sier forfatteren.

Kan ramme forlag, forbrukere og forfattere
Det samme mener Håkon Harket, daglig leder i Press Forlag.

- Jeg kan ikke understreke sterkt nok hvor viktig dette er — for oss som forlag, men også for forbrukeren og forfatterne.

- Hvorfor det?

- Uten et rabatt-tak vil marginene bli stadig lavere for uavhengige forleggere som ikke eier bokhandlere. Dermed vil vi måtte forsøke å hente inn de tapte marginene. Det kan vi gjøre ved å snevre inn på utgivelseslistene — det rammer bredden. Vi kan gjøre det ved å sette høyere fastpris — det rammer kundene. Endelig vil det ramme forfatterne, fordi vi vil måtte kreve at den fallende nettoprisen legges til grunn for royaltyberegningene, og ikke den faste utsalgsprisen som i dag, sier Harket.

Nødvendighet for å overleve
Også på Vega forlag er man opptatt av at rabatt-taket realiseres i loven.

 - For oss er rabatt-taket faktisk en nødvendighet for å overleve. Vega forlag har holdt på i ti år, og på den tiden har rabatten glidd i de grader i vår disfavør, sier forlagssjef Finn Jørgen Solberg.

- Det er mange forlag som beveger seg på kanten av stupet nå. Jeg vil si at situasjonen er dramatisk, sier han.

LEGGER SNART FREM LOV: Det er ventet at kulturminister Hadia Tajik skal legge frem sitt forslag til boklov i løpet av kort tid. Foto: JACQUES HVISTENDAHL.
LEGGER SNART FREM LOV: Det er ventet at kulturminister Hadia Tajik skal legge frem sitt forslag til boklov i løpet av kort tid. Foto: JACQUES HVISTENDAHL. Vis mer