Meningers mot i Holmgang

HOLMGANG: Venstremann og advokat Abid Raja har i flere medier rast mot Holmgang og programleder Oddvar Stenstrøm. Han er i sin fulle rett til å mislike programmet. Men i sin iver etter å få det fjernet fra TV2s skjerm, fremfører han fakta som ikke er riktige og som må korrigeres.- Holmgang velger bevisst bort dyktige stemmer i det muslimske miljøet, slår Raja fast. Dette er feil. Holmgangredaksjonen gjør sitt ytterste for å ha flest mulig stemmer med i programmet. Vi setter pris på de sterke og klare meningene. Det er de som skaper debatt. Raja nevner Saera Khan som en av dem vi ikke inviterer. Det er feil. Hun ble invitert i forrige uke, men var i Washington og kunne derfor ikke delta. Han nevner Islamsk Råd, som også ble bedt om å delta, men lederen var forkjølet og takket derfor nei. Når det er sagt, mener jeg at de debattantene vi hadde med, Athar Ali og Shakil Rehman, svarte utmerket for seg. Vi valgte dem fordi de er gode debattanter, og ulike stemmer fra det muslimske miljøet.

RAJA ANBEFALER TV2 å bruke våre egne reportere i debatter. Våre journalister, også de med innvandrerbakgrunn, skal få lov til å være uavhengige, kritiske journalister som blir kjent for den jobben de gjør, ikke den meningen de har.Raja påstår også at vi ikke ønsker å ha med kvinnelige muslimer i våre debatter. Dette var hovedargumentet hans i 2004. Da undersøkte vi våre sendinger, og fant at det året var 7 av de 12 muslimene vi hadde med i våre debatter, kvinner.Raja sår tvil om våre motiver med innringerspørsmålene. Vi stiller spørsmål som søker å engasjere seerne våre, på samme måte som de fleste nettaviser og flere radioprogrammer gjør det. Og en påstand om at vi skal ha fabrikkert svarene, faller på sin egen urimelighet.

RAJA PÅSTÅR at Holmgang systematisk stigmatiserer muslimer. Men debatten om hvorvidt radikale muslimer er en trussel mot vestlige verdier, er en viktig debatt. Den går i hele Europa, og har pågått i alle norske medier over flere år nå.Raja og andre av dem Dagbladet har snakket med, er skuffet over at Oddvar Stenstrøm ikke vil diskutere sin egen rolle som programleder. Det hevdes at han «gjemmer seg bak skjørtene til Valebrokk». Det ville vært en forunderlig personalpolitikk å skyve Stenstrøm foran seg. Hvorvidt en programleder eller et program skal være en del av TV2-menyen, er et soleklart lederansvar. Holmgang har ingen politisk agenda. Motivet er å stimulere til debatt om viktige, og noen ganger brennbare, tema. For Holmgang er det viktig at debatten når bredere enn kun til en politisk og akademisk elite. Vi ønsker, og bestreber oss på, også å ta folkemeningen på alvor. Selv om den ikke alltid er like politisk korrekt.