Menings løse skandaler

Kongebok som mangler enhver relevans.

BOK: Kagge forlag kommer med en nyutgivelse av Øystein Sørensens 16 år gamle anekdotesamling om kongelig umoral, nå med ny innledning og en undertittel som framkaller tidsriktige assosiasjoner til Mette-Marit.

«Helt konge» er ei bok som ikke har noen annen hypotese enn at konger og dronninger har vært mer utro, gale, perverse og homofile enn folk flest. Dette har Øystein Sørensen få problemer med å belegge, selv om hans begrep om 1700-tallskongenes «dobbeltmoral» virker noe anakronistisk.

For øvrig er dette ei bok uten mål og mening, om enn ikke uten morsomme øyeblikk. Den mest interessante av Sørensens retningsløse beretninger fra det kongelige underlivs historie handler om Frederik 8.s død på Reperbahn. Fordi kong Haralds oldefar står oss så nær i tid. Det er atskillig vanskeligere å se hvilken relevans Frederik 5.s (1723- 66) seksualsadisme skulle ha for vår forståelse av Johnny fra Stovner.

Hva skal leseren slutte av Sørensens «historiske perspektiv»? At de kongelige alltid har oppført seg som de vil, og derfor bør fortsette med det?

Da det nåværende kronprinsparet for tre år siden annonserte sitt samboerskap, uttalte Sørensen at dette «ikke kvalifiserer til omtale dersom det kommer en ny utgave» av skandaleboka. Selv om Sørensen strengt tatt holder ord, bekrefter han likevel at det er grunn til å være skeptisk når historikere spår om framtida. I Sørensens reviderte står de unge kongelige sentralt både i forord og undertittel. Og de motiverer hele utgivelsen.

Vi trenger utagerende historikere, men formidlingsevnen bør kombineres med en viss kritisk sans. Denne nyutgaven framstår som et meningsløst bestillingsverk fra Mette-Marit-industrien. Kanskje det er på tide at Kagge begynner å gå fra konseptene? «Helt konge» er i alle fall ganske unødvendig.