ENGASJER DEG: For å oppnå likestilling er vi avhengige av at alle engasjerer seg. Også dere gutter og menn, skriver innsenderen. Foto: Shutterstock
ENGASJER DEG: For å oppnå likestilling er vi avhengige av at alle engasjerer seg. Også dere gutter og menn, skriver innsenderen. Foto: ShutterstockVis mer

Likestilling:

Menn, hvor er dere?

Her er fire utfordringer til dere menn som ikke henger med.

Meninger

I Norstat sin helt ferske undersøkelse laget for Plan International Norge er 81 prosent av kvinner i Norge i svært stor grad eller ganske opptatt av likestilling. Mens 68 prosent av menn er opptatt av det. I tillegg har bare 35 prosent av mennene som er opptatt av likestilling, vist engasjementet i sosiale medier det siste året, mens 48 prosent av engasjerte kvinner har gjort det.

Agnes Nordvik.
Agnes Nordvik. Vis mer

Det er for dårlig. For å oppnå likestilling må alle engasjere seg, uansett kjønn. Her er mine fire utfordringer til menn som fortsatt ikke forstår betydningen av likestilling:

1. På skolen spurte læreren vår om hvem som er feminister. De fleste av både guttene og jentene rakk opp hånda. Jeg kjenner mange gutter og menn som er for likestilling og er feminister. Når noen gir uttrykk for diskriminerende holdninger, må alle si tydeligere ifra! Det er på tide at dere viser engasjementet deres enda mer. Vi trenger dere!

2. Når kvinner stikker seg fram og tar litt ekstra plass, hjelp dem fram – hei på dem! I Norge har vi kommet langt med likestillingen, men vi er langt fra i mål. Kvinner er blant annet sterkt underrepresentert som toppledere.

3. FNs bærekraftsmål sier at verden skal få slutt på alle former for kjønnsdiskriminering og vold mot kvinner og jenter innen 2030. Undersøkelsen fra Norstat viser at 58 prosent av kvinner mener det er svært viktig at norske myndigheter jobber for likestilling og kvinners rettigheter globalt, mot 36 prosent av menn.

Disse tallene bekrefter igjen forskjellen mellom kvinner og menns engasjement når det kommer til likestilling. Menn, vis at dere forstår viktigheten av at vi kvinner har like gode muligheter i samfunnet, selv om det ikke nødvendigvis er i vårt eget nærområde.

4. Barneekteskap er en av de viktigste likestillingssakene i dag. 12 millioner jenter under 18 år blir giftet bort hvert år. Barneekteskap er noe som angår både kvinner og menn. Det er derfor ekstra viktig at dere menn engasjerer dere i denne saken.

I Facebook-gruppa «Wedding busters» er godt over 3300 ungdommer medlemmer. I fjor var målet vårt å endre loven og få barneekteskap forbudt i Norge – det klarte vi. Nå er det holdninger vi jobber med. For å oppnå likestilling er vi avhengige av at alle engasjerer seg. Også dere gutter og menn!