Menn, menn, menn, menn...

Selv i radikale norske nisjeaviser er det langt igjen til likestilling i spaltene. Verst er Dag og Tid, som bare har 22 prosent kvinnelige kilder.¨

De tre journaliststudentene Kari Vartdal Riise, Kjersti Strass og Kristine Næss Larsen har undersøkt hvordan det står til med likestillingen i spaltene i de radikale avisene Klassekampen, Ny Tid og Dag og Tid. I tillegg har de også sett på mer nøytrale Morgenbladet.

Verst på kultur

Norske aviser har tradisjonelt hatt en ekstrem mannsdominans når det gjelder valg av kilder, noe blant annet journalistikkprofessor Sigurd Allern påviste i boka «Nyhetsverdier» i 2001.

I siste nummer av fagbladet Journalisten presenteres studentenes undersøkelse, og den er alt annet enn oppløftende, også når det gjelder nisjeavisene.

Jentene gjorde undersøkelsen i etterkant av en debatt reist i tidsskriftet Syn og Segn, hvor Klassekampen ble beskyldt for å dyrke fram for mange mannlige meningsprodusenter.

Og det er spesielt på kulturfeltet at ulikhetene skal være størst.

27 prosent kvinner

Samlet sett har de fire avisene 27 prosent kvinnelige kilder. Klassekampen er best, med 33 prosent, etterfulgt av Ny Tid og Morgenbladet, med 26 prosent, og altså Dag og Tid som den verste.

- Vi ble ganske overrasket over det vi fant, sier Kari Vartdal Riise, som for tida er på studietur til Jamaica.

Når det gjelder bilder er det en overvekt av avfotograferte menn, med hele 65 prosent.

Menn skriver

Når det gjelder hvem som skriver i avisene, er det også en overvekt av menn. De tre studentene har sett på kjønnsfordelingen når det gjelder signering av artikler, og fant at det bare var 24 prosent av artiklene som var signert kvinner.

Redaktør i Dag og Tid, Svein Gjerdåker, hevder at det ikke er mangel på vilje eller ubevissthet som gjør at avisa kommer ut som versting. Han synes det er kjedelig.

- Vi har et ønske om og en vilje til å bruke flere kvinner som kilder. Resultatet kan forklares med at vi ikke er flinke nok til å få det til, eller at det avspeiler situasjonen i kulturlivet. Men det holder ikke. Som redaktør er jeg ansvarlig for å ha så god kjønnsbalanse som mulig, og jeg føler meg ikke komfortabel med tallene, sier Gjerdåker til Journalisten.

LANGT FRA LIKESTILLING: Klassekampen, Ny Tid , Dag og Tid samt Morgenbladet har en overvekt av mannlige kilder i spaltene. Bare 27 prosent er kvinner.