ALLE SKAL MED: Nina Jentoft (Ap) tar utgangspunkt i Frode Gryttens novellesamling «Menn som ingen treng» i sitt innlegg om hva Arbeiderpartiet fokuserer på i dette valget.
ALLE SKAL MED: Nina Jentoft (Ap) tar utgangspunkt i Frode Gryttens novellesamling «Menn som ingen treng» i sitt innlegg om hva Arbeiderpartiet fokuserer på i dette valget.Vis mer

Debatt: Valg 2017

Menn som ingen treng

Arbeiderpartiet skal fortsatt være garantisten for en god velferdsstat og en sterk arbeidsmiljølov.

Meninger

For en tid siden hørte jeg forfatter Frode Grytten presentere sin novellesamling «Menn som ingen treng». Grytten har sin oppvekst i Odda tilbake på 1960- og 1970-tallet og opplevde da et sterkt sosialdemokratisk samfunn på godt og vondt. En av de absolutte styrkene var at det var et inkluderende samfunn. Om du ikke klarte så mye, fikk du kanskje gå i industrilokalet og feie gulvene. Du var i et fellesskap og hadde en grunn til å stå opp hver eneste dag. Sosialdemokratiet ga den gangen et løfte om at alle skulle med.

Omstilling er et av honnørordene til høyresiden. Vi må være robuste. Vi må omstille oss for å møte kapitalismens, teknologiens og globaliseringens krav, heter det. På høyresiden problematiseres det imidlertid lite rundt konsekvensene for arbeidstakerne som blir berørt.

Arbeiderpartiet er også et omstillingsparti når det kreves for å sikre arbeid. Men arbeiderbevegelsen har alltid vektlagt ivaretakelsen av arbeidstakerne i slike overganger. For noen er omstilling ensbetydende med at du ikke lengre trengs. Ikke alle takler slike omstillinger, på grunn av manglende eller uegnet utdanning, en vanskelig familiesituasjon og/eller dårlig helse.

Arbeiderpartiet vil ha et arbeidsmarked som favner så mange som mulig. Vi ønsker å bringe flere som sliter med å få fast arbeid inn i arbeidslivet, blant annet gjennom ulike lønnstilskuddsordninger, kompetansehevende tiltak og en styrking av tilskudd til opplæring i virksomhetene. Arbeiderpartiet vil videreutvikle avtalen om et inkluderende arbeidsliv sammen med arbeidslivets parter. Ikke minst vil en opprettholde arbeidstakernes rettigheter i sykelønnsordningen.

Arbeiderpartiet vil også sikre likestillingen for menn. Det skal nedsettes et nytt mannsutvalg for å se på menns likestillingsutfordringer. En vil frambringe mer kunnskap om samfunnsområder der gutter og menn opplever systematiske ulemper og utvikle politiske tiltak som svarer på disse utfordringene. Fedrekvoten skal økes fordi den gir menn muligheten til å være likestilte omsorgspersoner.

Arbeiderpartiet skal fortsatt være garantisten for en god velferdsstat og en sterk arbeidsmiljølov. Ved å jobbe for likestilling og et inkluderende arbeidsliv også for menn, skal sosialdemokratiet leve opp til sitt løfte.

Godt valg!