Menneskerettigheter alene gir ikke svaret

Er omskjæring nødvendig for å sikre barnets nåværende og framtidige autonomi eller er omskjæring tvert imot en krenkelse av barnets nåværende og framtidige autonomi?

VEIER TYNGST: «Foreldrenes tros- og livssynsfrihet og rett til familie- og privatliv kan begrenses av hensyn til andres grunnleggende rettigheter, herunder barnets», skriver innleggsforfatteren. Illustrasjonsfoto: Geir Bølstad
VEIER TYNGST: «Foreldrenes tros- og livssynsfrihet og rett til familie- og privatliv kan begrenses av hensyn til andres grunnleggende rettigheter, herunder barnets», skriver innleggsforfatteren. Illustrasjonsfoto: Geir BølstadVis mer
Debattinnlegg

Hva kan foreldre avgjøre på vegne av barnet sitt i kraft av å være foreldre? Kan foreldrene bestemme at guttebarnet skal omskjæres? Den norske barneloven gir foreldrene ansvaret til å ta avgjørelser på vegne av barnet. Avgjørelsene skal sikre barnets interesser og behov. Etter FNs barnekonvensjon har foreldrene et ansvar for å veilede barnet i utøvelsen av dets rettigheter som er nedfelt i konvensjonen. Barneloven og Barnekonvensjonen viser at ansvaret foreldrene har for sine barn ikke har ubegrenset rekkevidde. Begrensningene ligger i barnets interesser, behov og rettigheter.

Barnet er med andre ord et autonomt individ. For å sikre at barnets oppvekst ikke krenker barnets autonomi er det ofte nødvendig at foreldrene tar avgjørelser på vegne av barnet. Er omskjæring nødvendig for å sikre barnets nåværende og framtidige autonomi eller er omskjæring tvert imot en krenkelse av barnets nåværende og framtidige autonomi? Verken Barnekonvensjonen eller den norske barneloven gir klare svar på dette spørsmålet.

Den europeiske menneskerettighetskonvensjon og FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter sikrer foreldrenes rett og frihet til å sørge for at barnets oppdragelse er i samsvar med foreldrenes tro, livssyn eller overbevisning. Dette er en rettighet som sikrer at statene ikke griper inn i familiens privatliv. Imidlertid er de færreste menneskerettighetene absolutte. Foreldrenes tros- og livssynsfrihet og rett til familie- og privatliv kan begrenses av hensyn til andres grunnleggende rettigheter, herunder barnets.

Europarådet vedtok 1. oktober i år resolusjon 1952 om barnets rett til fysisk integritet. Resolusjonen anser ikke-medisinsk-terapeutisk begrunnet omskjæring som en krenkelse av guttebarns kroppslige integritet. Resolusjonen viser at barnets autonomi anses for å omfatte en rett til fysisk integritet. Det er barnets fysiske integritet som krenkes ved omskjæring av kjønnsorganet. Kan tilhørighet til en tro, religion eller livssyn stadfestes og bekreftes på en annen måte enn ved omskjæring?

Diskusjonen om et forbud mot rituell omskjæring av guttebarn er på det nåværende tidspunktet en etisk diskusjon om foreldreansvarets rekkevidde og barnets autonomi. Alle fakta om inngrepets konsekvenser må på bordet før den juridiske avveining av konflikten mellom foreldres og barns rettigheter kan avgjøres. Menneskerettigheter kan per i dag bidra til at alle parters rettigheter blir en del av diskusjonen og tillagt behørig vekt uansett alderen og modenheten til den som rettigheten gjelder for.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.