IKKE KONTROVERSIELT: Det bør derfor ikke være særlig kontroversielt å påstå at forslagene om å utvide abortgrensene og åpne for aktiv dødshjelp truer menneskeverdet, skriver KrF-leder Knut Arild Hareide. Foto: Andreas Lekang
IKKE KONTROVERSIELT: Det bør derfor ikke være særlig kontroversielt å påstå at forslagene om å utvide abortgrensene og åpne for aktiv dødshjelp truer menneskeverdet, skriver KrF-leder Knut Arild Hareide. Foto: Andreas LekangVis mer

Debatten om abort og aktiv dødshjelp:

Menneskeverdet er ikke relativt

Å relativisere menneskeverdet, slik at hver og en kan fylle det med sitt eget innhold, er en meningsløs og farlig øvelse. Menneskeverdet er der uansett refleksjonsevne eller funksjonsnivå.

Meninger

Amanda Schei kritiserer meg i sin siste kommentar. Hun mener min argumentasjon knyttet til menneskeverdet er taktløs, og skriver at jeg stempler meningsmotstandere som mennesker som ikke bryr seg om menneskeverdet. Det samme sa Unge Høyres og FpUs representanter i Politisk Kvarter torsdag morgen. Der ble det nærmest argumentert med at menneskeverdet er et begrep som hver enkelt kan fylle med innhold selv. Det vil jeg på det sterkeste advare mot.

Schei referer til Immanuel Kants tenkning rundt menneskeverdet, at alle mennesker har den samme iboende moralske verdien og at uenigheten oppstår i det vi skal bli enige om hvilke praktiske konsekvenser dette får. La meg derfor begrunne hvorfor jeg mener menneskeverdet er ukrenkelig:

1. Menneskesyn betyr noe. Jeg er uenig i at vi ikke kan diskutere menneskesyn i den politiske debatten, fordi det vil være sårende for noen. Krenkelser mot menneskeverdet skjer hele tiden i verden. Hvis vi ikke klart og tydelig sier ifra når det skjer, risikerer vi at egenskaper som kjønn, alder, funksjonsnivå, etnisitet eller religion får bestemme hvilken verdi hvert menneske har.

Det er sunt at vi kan diskutere menneskesyn mer åpent og ærlig. Det betyr noe hva du mener om menneskets verdi og grunnleggende egenskaper. Menneskesynet har betydning for hvilken verdi man tillegger mennesket og hvordan man mener samfunnet skal organiseres. Det kristne menneskesynet tilsier at alle mennesker har en iboende, ukrenkelig verdighet og umistelige menneskerettigheter, i kraft av å være menneske.

2. Retten til liv er den mest grunnleggende av alle menneskerettigheter. Har ikke mennesket liv, er de andre rettighetene av begrenset eller liten verdi. Denne rettigheten omfatter alt menneskeliv. Immanuel Kant la også vekt på at vi alltid skal se på mennesket, uansett utviklingsnivå, som et mål i seg selv.

3. Det er aldri legitimt å gradere menneskeverdet. Heller ikke når det er sårbart i livets startfase eller skrøpelig mot slutten av livet. Menneskeverdet er der uansett refleksjonsevne eller funksjonsnivå. Selv om vi ser at det unge, pene og sterke dyrkes i vår kultur, er det ikke disse egenskapene som gir mennesket verdi. Menneskeverdet gir bare mening hvis det er absolutt.

Jeg skrev også at jeg mener flere av utspillene bærer preg av å være lite gjennomtenkte. Det står jeg fast ved. Jeg tror for eksempel ikke Unge Venstre-lederen har tenkt grundig gjennom hva forslaget hans innebærer, når han sier at det bør være fri abort frem til uke 24.

Det er altså snakk om å kaste barn som kan puste, tenke og føle i en avfallsdunk på det ene sykehusværelset, mens barnet på det andre rommet legges med varsomme hender i en kuvøse, full av ledninger som skal hjelpe den lille kroppen å puste, tett overvåket av intensivsykepleiere og leger.

Jeg velger å tro at slike forslag ikke er helt gjennomtenkt, selv om det ikke er særlig ansvarlig å fremsette forslag med så alvorlige konsekvenser uten å tenke helt gjennom dem. Jeg har hørt fagfolk si at forslaget viser en total mangel på kunnskap på området, både når det gjelder kvinnehelse og nyfødtmedisin. Flere har også omtalt forslaget som forkastelig.

Det bør derfor ikke være særlig kontroversielt å påstå at forslagene om å utvide abortgrensene og åpne for aktiv dødshjelp truer menneskeverdet. Med mindre man da snakker om et menneskeverd som er relativisert bort i det meningsløse.

Et menneskeverd som er relativt, er ingenting verdt. Menneskeverdet gir bare mening dersom det viser til menneskets ukrenkelige verdi. Det vil KrF fortsette å kjempe for.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.