Mer bekymret enn radiosjefen

RADIOSJEF Øyvind Vasaasen i NRK skriver i sitt innlegg i Dagbladet 14. mars at han er bekymret for de innholdsmessige konsekvensene ved at kulturminister Trond Giske vurderer å innføre en konsesjonsavgift for lokalradioene i Norge. Da kan jeg trøste Vasaasen med at vi i lokalradiobransjen er enda mer bekymret over departementets planer enn hva han er.NRKs radiosjef skriver blant annet følgende: «Det er ikke så morsomt å vinne en fotballkamp når det andre laget ikke får stille med fullt lag. Vi har relativt gode rammevilkår og vet omtrent hva vi har å bruke på radio fra år til år. Men situasjonen er ikke like god for aktørene rundt oss. Jeg er bekymret for at konsekvensen kan bli et dårligere radiotilbud i Norge ved at penger blir brukt til å betale konsesjonsavgifter i stedet for å lage gode programmer».Norsk Lokalradioforbund har gjennom lang tid prøvd å overbevise departementet om nettopp de konsekvenser som Vasaasen her berører. Å få departementet til å forstå dette, er imidlertid en meget stor utfordring. Vi i lokalradiobransjen synes derfor det er svært trist når departementet nå ønsker å innføre en konsesjonsavgift som vil bety at lokalradioene må redusere sine innholdskostnader ytterligere. Dette vil gi mindre mangfold og pluralisme i de lokale mediemarkedene.

DET VASAASEN analyserer i sitt innlegg, er først og fremst det nasjonale mediemarkedet. Og her er det viktig å påpeke at lokalradioene må ses i sammenheng med sine korrekte og respektive markeder, nemlig lokalmarkedene. Samtidig vil det å innføre en avgift som et mediepolitisk virkemiddel rettet mot en total radiobransje underbygge konkurransevridningen mellom radio og andre kanaler som internett, papiraviser med flere. Lokalradioene henvender seg rent lokalt - både i forhold til lyttere og annonsører. I så måte er det lokalavisene som er lokalradioenes største konkurrenter. Og mens lokalavisene får bistand fra den norske stat i form av momsfritak og pressestøtte, ønsker departementet å straffe lokalradioene. Dette vil skape en ytterligere konkurransevridning i de lokale mediemarkedene.Norsk Lokalradioforbund ønsker å sloss for kvalitet og godt innhold. Også derfor ønsker Norsk Lokalradioforbund å sikre lokalradiostasjonene 39 FM-frekvenser for å bygge gode og kvalitative sendenett for både stasjoner og lyttere i de lokale markedene. Men det er jammen ikke lett når departementet skaper klasseskiller mellom mediekanaler. Da får nemlig heller ikke Vasaasen og NRK den konkurransen de selv etterlyser!