Mer bråk i Bergen

Ikke før har de kranglet så busta fyker på Den Nationale Scene om teatersjef Bentein Baardsons utstrakte bruk av frilansere fordi de fast ansatte ikke holder mål, så er de i gang igjen.

Nå gjelder det ansettelsen av ny teatersjef, og prosedyrene rundt den.

  • Som kjent ble nåværende sjef ved Teater Ibsen i Skien, Morten Borgersen, nylig ansatt som Baardsons etterfølger ved Den Nationale Scene. Men denne uka rykket Borgersens motkandidat, skuespilleren og bergenseren Per Jansen, ut i Bergensavisen med kraftig kritikk av styrets framgangsmåte ved ansettelsen. Jansen mener styret delvis er uten «kulturkompetanse» fordi det stort sett bare består av jurister og økonomer, delvis mener han at det lot seg manipulere av styremedlem og skuespiller Kim Kalsås under tilsettingsprosessen. Kalsås skal nemlig ha fått styret med seg på å ansette Jansen fordi han ville styrke ensemblet. Det vil si, det var før et allmøte hvor skuespillerne mente Jansen ikke passet som sjef på grunn av hans personlige «temperament». Etter det skal Kalsås ha overbevist de kulturløse juristene og økonomene om at Borgersen nok var best likevel, og dermed var bergenskjeftamentene i gang - igjen.
  • For nå kom styreleder ved DNS, Dag Steinfeld, på banen. I BA tirsdag kritiserer han styremedlem Kalsås for å vakle fra den ene siden til den andre. Steinfeld avviser tvert at styret lot seg manipulere til å ansette Borgersen. I hans sakførerterminologi heter det at styret «tvilte seg frem» til avgjørelsen.
  • Om hele denne saken er et utslag av manglende profesjonalitet og kompetanse i styret ved DNS, er ikke godt å si. Sakens prinsipielle side derimot, dreier seg om hvorvidt ansettelser av teatersjefer i dette landet bør være hemmelige. Loven sier at de kan være det, men bør de være det? Skal og bør det være hemmelig for offentligheten å få vite hvem som er interessert i å lede våre tunge og offentlig finansierte kulturinstitusjoner, og hva de står for?
  • Jeg mener at styrelederne ved våre teatre har noe å lære av NRKs styreleder, Kåre Willoch. Han sier at NRK-styret er interessert i og gjerne lytter til en offentlig runde om hvem som bør bli ny kringkastingssjef. Før styret, selvsagt, til slutt tar den beslutningen som det ene og alene skal ta.