Mer enn bare en dag

OD-dagen er en god mulighet til å gjøre noe konkret og solidarisk for å skape en mindre urettferdig verden. Like viktig er det å øke bevisstheten her hjemme i Norge.

I GUATEMALA: «... Honduras og Mexico har drapsraten eksplodert de siste åra. Narkotika flyter nordover mot USA, mens våpen fraktes andre veien. Norske skoleelever jobber i dag for å snu denne ondre sirkelen, og gi vår medungdom muligheten til å velge sin egen framtid. Foto: Rodrigo Abd AP / NTB-Scanpix
I GUATEMALA: «... Honduras og Mexico har drapsraten eksplodert de siste åra. Narkotika flyter nordover mot USA, mens våpen fraktes andre veien. Norske skoleelever jobber i dag for å snu denne ondre sirkelen, og gi vår medungdom muligheten til å velge sin egen framtid. Foto: Rodrigo Abd AP / NTB-ScanpixVis mer
Debattinnlegg

I Honduras, Guatemala og Mexico har drapsraten eksplodert de siste åra. Narkotika flyter nordover mot USA, mens våpen fraktes andre veien. Denne dødelige byttehandelen legger grunnlaget for at organisert kriminalitet blomstrer i allerede svake stater, og ungdommen sitter igjen med svarteper. Tusenvis er drept, og mangelen på framtidsutsikter fører igjen til økt rekruttering til gjengene. Norske skoleelever jobber i dag for å snu denne onde sirkelen, og gi vår medungdom muligheten til å velge sin egen framtid. Operasjon Dagsverk støtter i år Redd Barnas arbeid, som vil gi over 15 000 ungdommer tilgang på god og trygg utdannelse, rettighetsopplæring og mulighet til å organisere seg. Prosjektet kaller vi «Voldsfrie skoler».

Operasjon Dagsverk er naturlig nok mest kjent for aksjonsdagen, som sikrer utdanning for tusenvis av ungdommer. Mindre kjent, men kanskje viktigst, er det arbeidet som gjøres på skolene i forkant. ODs informasjonskampanje, «Internasjonal Uke», er den største av sitt slag og setter internasjonale problemstillinger på dagsorden i skolen. Dette gjøres av elevene selv, som i skolekomiteer og elevråd de siste to ukene har lagt beslag på timeplanen, invitert foredragsholdere, sett filmer og arrangert temadager. Internasjonalisert undervisning har vært en fanesak for OD de 49 åra aksjonen har eksistert.

Om en verden hvor retten til utdanning er oppfylt for alle ungdommer noensinne skal bli en realitet, vil bistand aldri være nok. Tvert imot kan det virke passiviserende, det er lett å tenke at en selv har gjort nok. Nyansert kunnskap om og engasjement rundt globale spørsmål er avgjørende for at den oppvoksende generasjon skal kunne fortsette kampen mot fattigdom, og urettferdige strukturer som fører til denne. I framtida skal vi i enda større grad enn i dag virke i et globalt fellesskap, og det er viktig å bygge opp forståelse for at globale problemer også er våre problemer. At vår tids store utfordringer stjeler noen undervisningstimer er derfor på sin plass. Men dette bør være en større og mer konkretisert del av det ordinære pensum. Skolen skal ikke bare forbedre elevenes score på internasjonale undersøkelser, men også ruste oss til å møte en internasjonal morgendag. Vi kaller det «U-hjelp til norske hjerner».

OD-dagen er en god mulighet til å gjøre noe konkret og solidarisk for å skape en mindre urettferdig verden. Men like viktig er det altså å øke bevisstheten her hjemme i Norge. De hundrevis av frivillige arrangører og tillitsvalgte bak aksjonen, alle i alderen 13-19, jobber for at det å delta på Operasjon Dagsverk aldri skal bli en hvilepute, men et springbrett til videre engasjement.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.