Mer helgestoff til Dagblad-leseren

Om drøye to uker vil et splitter nytt produkt følge med avisa. MAGASINET er den største satsningen fra Dagbladet siden søndagsutgaven kom på markedet.

Det 64 sider tykke magasinet vil ha vekt på dokumentar- og reportasjejournalistikk. Dessuten vil leserne finne stoff om blant annet kultur, samliv, interiør og mat. MAGASINET vil også dyrke de gode spaltistene. Samtidig utvider Dagbladet nyhetsseksjonen i lørdagsnummeret med 15 sider.

Høyner prisen

Med den nye satsningen høyner Dagbladet utsalgsprisen til 15 kroner på lørdager.

- Dette blir en slagkraftig avispakke som vi regner med at leseren er villig til å betal for, sier sjefsredaktør Harald Stanghelle. Han innrømmer at avisa tar en viss risiko ved å øke prisen.

- Men vi er villig til å gi MAGASINET tid til å sette seg i markedet, presiserer han.

Kvinner viktig målgruppe

MAGASINET vil spesielt rette seg mot den urbane kvinne i alderen 24 til 40 år.

- Vi skal selvsagt ha stoff for alle målgrupper, men kvinner er en spesielt viktig lesergruppe, sier Hege Duckert, som blir redaktør for det nye produktet.

- Vi strekker oss mot de kunnskapsrike kvinnene som leser grundigere og krever mer, sier Duckert.

Kultur

I tillegg til å lansere det nye magasinet, satser Dagbladet bredere på kultur. Avisa ønsker å viske ut det kunstige skillet mellom finkultur og lavkultur. Alt reportasje og kommentar-stoffet samles derfor bak i avisa. Side 4 og 5 vil ha vekt på bred kultur - og samfunnsdebatt.

SATSER: Fra venstre redaktørene John O. Egeland, Harald Stanghelle, Eva Bratholm og Hege Duckert.