Mer kjedemakt

De forhandlet til klokka tre natt til tirsdag - og kom til slutt til enighet. I går kunne forleggere og bokhandlere presentere det ingen trodde var mulig: En bokbransjeavtale begge parter kunne være enige om.

Og begge parter har gitt seg på de punkter der de har slåss hardest. Løsningen dukket opp ved at ønskene ble snudd på hodet. Forleggerne startet med å kreve skolebøkene tatt ut av bransjeavtalen. Nå har de akseptert at bokhandlerne fortsatt har full enerett til å selge skolebøker, og at fastprisen på disse bøkene opprettholdes.

Bokhandlerne krevde fortsatt enerett til å selge skjønn- og generell litteratur. Nå er det i stedet fritt fram for forlagene til å selge disse bøkene gjennom alle kanaler de ønsker, enten det er gjennom Rimi og Rema, eller gjennom direkte salg på Internett. Den eneste begrensingen der er at fastprisen på bøkene opprettholdes - det skal ikke bli mulig for noen å tilby bøkene billigere enn andre. Unntaket er bokklubbene, som fortsatt skal få lov til å selge nye bøker samtidig og med rabatt.

Fem punkter

Detaljene i den nye avtalen rakk ikke forleggere og bokhandlere å hamre ut i natt, men avtalen slik den er formulert i fem punkter er langt enklere enn den forrige detaljreguleringen. Dette er punktene partene ble enige om:

  • Fast pris på alle bøker og i alle salgskanaler.
Bøker i Norge vil fortsatt ha fastpris. Dette gjelder alle bøker. Eneste unntaket er bokklubbene, som fortsatt får selge sine bøker med fast prosentrabatt.

  • Sortimentsavtaler
For å sikre spredningen av litteratur i bokhandlene blir det innført sortimentsordninger. Gjennom å «abonnere» på alle forlagenes utgivelser kan de bokhandlerne som ønsker dette, få førsteeksemplarer med 70 prosent rabatt.

  • Skaffeplikt
Bokhandlere forplikter seg til å skaffe de bøkene kundene ønsker fra forlagene, uten å belaste bokkjøperne med ekstra kostnader.

  • Enerett på skoleboksalg

Bokhandlerne beholder sin enerett på salg av skolebøker til grunnskole og videregående skole. Dette har vært en kampsak for bokhandlerne, og eneretten kan bidra til å sikre mange distriktsbokhandleres fortsatte eksistens.

  • Frimarked i fastprisrammer
For alle norske skjønnlitterære og sakbøker, for verk og for pensumbøker for høyskolene har forhandlerne valgt å ta et radikalt grep: Forlagene kan selge disse bøkene hvor de vil, slik de vil, til hvem de vil - såframt detaljistene bare overholder fastprisen. På den ene siden betyr det at bokhandlerne nå må regne med å konkurrere både med Rimi, Rema og direkte internettsalg fra forlagene. På den andre siden betyr løsningen at det nå er fritt fram for sterke bokhandlerkjeder til å presse forlagene for så store rabatter de bare klarer. Utfordringen for bokhandlerne blir å holde på boksalget, utfordringen for forlagene blir å klare å selge mange bøker uten å gi bort lønnsomheten i boksalget til kjedene.

Bokhandlerne regner med at de nå vil miste mellom 10 og 15 prosent av salget til nye salgskanaler. Ingen vet ennå hvor store rabatter kjedene vil klare å presse forlagene til å gi.

Press

Den nye avtalen mellom partene kom i stand etter betydelig press utenfra - flere politikere mente at momsfritaket for bøker var truet dersom ikke de to partene klarte å komme til enighet. Det er ingen tvil om at den nye avtalen vil få dispensasjon fra de politiske myndighetene. Kulturminister Anne Enger Lahnstein var raskt ute med støtte i går:

- Det er svært positivt at partene er blitt enige om en skisse til ny bransjeavtale for bøker. Jeg er glad bokbransjen og regjeringen har samme syn på dette, sier Lahnstein. Slik binder hun regjeringen til den nye bransjeavtalen, selv om landets kommuner nå må gi opp håpet om å kunne forhandle seg til lavere priser på skolebøker.

ENIGE PÅ OVERTID: Formannen i Den norske Bokhandlerforening Mads Liland og formannen i Forleggerforeningen Sindre Gulvog tar hverandre i hendene. Bransjeavtalen kom til slutt i havn.