Mer likestilling, mindre burkini

Dagbladet mener: Tildekking av kvinner i ærbarhetens navn er all kvinneundertrykkings mor.

Meninger

Den franske grunnlovsdomstolen har opphevet forbudet mot heldekkende badedrakt, såkalt burkini, som er innført i flere sørfranske byer. Det er en riktig avgjørelse i en liberal rettsstat. Men statsminister Manuel Valls sier han fortsatt støtter et forbud og mener siste ord ikke er sagt. I hele Europa vedtas stadig nye forbud mot muslimske kvinneplagg, og også i Norge ønsker politikere fra ulike partier ytterligere forbud og restriksjoner.

Håndhevelsen av forbudet, som illustrert av væpnet politi som tvang en kvinne til å kle av seg på stranden, har skapt ramaskrik verden rundt. Forbudet har dermed virket mot sin hensikt og tvert om skapt sympati og forståelse for burkinibruken. Muslimske kvinner har forklart at det heldekkende plagget endelig har gjort dem i stand til å hygge seg på stranden som andre kvinner.

Det er en frihet vi i høyeste grad unner dem, samtidig som vi må protestere inderlig mot ufriheten i en patriarkalsk ærbarhetskultur som krever at kvinner dekker seg til i offentligheten.

Les også: Klespoliti er ikke lenger bare et fenomen i land med islamistisk styre. Nå har det også dukket opp i Vesten for å forhindre muslimske kvinner i å bade i burkini.

Kvinner skal ta ansvar for sine valg, også de som innebærer ulikestilling, men spørsmålet er stadig hvor mye samfunnet skal blande seg for å sikre like muligheter og reell valgfrihet. I Norge har vi lykkes med universelle ordninger og mild tvang. I løpet av få tiår har likestilling blitt en verdi som gjennomsyrer de fleste fellesarenaer her i landet. Det er fortsatt oppskriften som kommer til å gi resultater for nye grupper, både menn og kvinner, som vil oppdage likestilling som det store frigjøringsprosjektet det er.

Kampen må tas igjen mot mørkemenn som bruker religion til å kneble og kontrollere. Det er dessverre ikke anledning til å hvile på våre likestillingslaurbær.

Mange frykter at en polarisert debatt støter ut marginaliserte grupper og er derfor tilbakeholdne. Det er en bekymring vi deler, og vi støtter ikke den kompromissløse forbudslinja enkelte forfekter. Det er ubehagelig å se ett klespoliti for kvinner byttes ut med et annet. I frigjøringens navn.

Men vi skal være tydelige om hvorfor et plagg som burkini representerer et kvinnesyn, som er uønsket og farlig. Å sammenlikne religioners maktmisbruk med kommersiell seksualisering og kroppspress, er en historieløs avsporing. Tildekking av kvinner i ærbarhetens navn er all kvinneundertrykkings mor.

Les også: Vi bekjemper ikke moralisme og klespoliti med moralisme og klespoliti.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.