Mer om tallene

OMSKJÆRING: 11/10 skriver NRKs Per Anders Johansens svar (11/10) på mitt tilsvar til han og Hege Storhaug i Dagbladet 10/10. Problemet er ikke at undertegnende ikke forstår at ulike metoder gir ulike svar, slik Johansen antyder. Det gjør jeg. Problemet er imidlertid hvilke metoder som er best egnet til å fange inn dette problematiske og sammensatte feltet. At omskjærerne vi intervjuet ikke ble spurt om de omskar jenter fra Norge, bare fra hvilket eksilland jentene kom, var et bevisst metodisk valg for å unngå å legge svar i munnen på informantene. Det er en styrke i vår undersøkelse at jeg selv ikke var til stede ved selve intervjutilfellet. Omskjæring av jenter er ikke forbudt i Somaliland og det er ingen grunn til å tro at omskjærerne skulle ta for mange strategiske hensyn når de intervjues av landsmenn som er bosatt i Somaliland. Min vurdering er at våre funn er et godt utgangspunkt for en seriøs debatt om dette viktige temaet.