Mer penger til norske dataspill

Bondevik-regjeringen ønkser seg flere dataspill og andre interaktive tjenester. De skal være snille og på norsk.

Forsøksordningen med tilskudd til prosjektutvikling innenfor nye medier blir gjort til en permanent ordning. Bevilgningen foreslås økt fra 3 til 8 mill. kroner.

- Målet med tilskuddsordningen er å sikre bedre tilgang til interaktive data- og tv-spill med norsk språk og kultur. Halvparten av barn i alderen 8 til 15 år spiller dataspill over én time hver dag. Vi ønsker å gi foreldre drahjelp til å velge de gode alternativene og sikre barn og unge tilgang til ikke-voldelige dataspill med norsk språk og innhold, sier statsråd Valgerd Svarstad Haugland i en pressemelding i forbindelse med nasjonalbudsjettet for 2003.

Ikke godkjent

Haugland og barne- og familieminister Laila Dåvøy har lenge kjempet mot de mange voldelige dataspillene som er på markedet. «Grand Theft Auto» og «Postal 2» er to av versting-spillene statsrådene trakk fram som eksempler tidligere i høst.

- Dette er en tilskuddsordning som foreløpig er til godkjenning hos ESA. Vi er optimistiske rundt denne godkjennelsen, sier direktør Stein Slyngstad i Norsk Filmfond til Dagbladet.no.

Det er filmfondet som skal dele ut til støtten. De har sondert terrenget og forteller at det er stor interesse blant særlig dataspill-produsenter.

- De er optimistiske og ser muligheter i denne ordningen. Men de er ikke akkurat vant til statlig støtte for sin virksomhet, sier Slyngstad.

Annen interakvititet

Det er vanskelig å si hvordan norske dataspill klarer seg mot de enorme internasjonale produksjonene. Filmfondet er også åpne for andre typer interaktive produksjoner.

«Med interaktive produksjoner forstås dataspill og andre interaktive produksjoner for digital distribusjon som forteller historier med levende bilder», er definisjonen.

- Det er mest interesse fra dataspill-produsenter. Men vi håper på andre innspill som kan overraske oss, sier Slyngstad.

DELER UT</> Stein Slyngstad kan til neste år kanskje dele ut 8 millioner til interaktive tjenester på norsk.