Mer rasisme i gatene

ANTIRASISTISK

Senter har arbeidet i 25 år for å minske rasismen i Norge, men vi har kanskje tatt helt feil. På lederplass 22. juni skriver Dagbladet at vi bør ha mer rasisme på gatene, for derved lettere å kunne bekjempe den.

Det er «prinsipielt riktig», mener lederskribenten, at «uønskete ytringer straffritt kan fremsettes offentlig». Dagbladets logikk er fascinerende og kunne vært morsom hvis den ikke var så livsfarlig. Tror Dagbladets lederskribenter at rasismen vil minske hvis samfunnet ga grønt lys til fri og uhemmet spredning av rasistisk hets? Jo mer rasisme som spres, desto mindre rasisme blir det?

Den såkalte rasismeparagrafens formål er ikke primært å bekjempe rasistiske holdninger, men å gi alle innbyggere i Norge den soleklare menneskerett å leve sine liv uten å bli utsatt for rasistiske trakasseringer og hets. Paragraf 135a i straffeloven skal ta den aller groveste toppen av det rasistiske isfjellet for å beskytte dem som rammes.

REGJERINGENS

forslag er godt ment og vil utvide paragrafens virkeområde til å omfatte ytringer på offentlig sted. Endringen vil dessverre være uten praktisk konsekvens, fordi Høyesterett i Sjølie-saken satte kravene til hva som skal straffes, så høyt. Å gi rasistisk hets fri bane er å erklære Norges minoritetsbefolkning for fritt vilt, og vår samtid har vist hvilke konsekvenser det kan få.