FELLELSER: 41% av uttalelsene fra Pressens Faglige Utvalg første halvår i år har endt med fellelse. Her et bilde fra et av utvalgets møter i fjor. Generalsekretær Per Edgar Kokkvold i hvit skjorte til v.
Foto: Sara Johannessen / SCANPIX
FELLELSER: 41% av uttalelsene fra Pressens Faglige Utvalg første halvår i år har endt med fellelse. Her et bilde fra et av utvalgets møter i fjor. Generalsekretær Per Edgar Kokkvold i hvit skjorte til v. Foto: Sara Johannessen / SCANPIXVis mer

Mer saklighet og omtanke i media

Joda, selv vi journalister kan forbedre oss, viser ny statistikk.

Pressens Faglige Utvalgs statistikk for første halvår i år viser en kraftig nedgang i antall fellelser for brudd på Vær Varsom-plakatens punkt 4.1 om å legge vekt på saklighet og omtanke i innhold og presentasjon.

Mens norske medier ble felt hele 13 ganger på dette punktet første halvår 2007, og ni ganger første halvår i fjor, er det bare begått to slike brudd i år.

- Fra redaktørhold har PFU fått kritikk for i for stor grad å bruke dette punktet, men det tror jeg ikke utvalget har rettet seg etter, sier generalsekretær Per Edgar Kokkvold i Norsk Presseforbund til Dagbladet.

Han mener statstikken kan tyde på at mediene rett og slett er blitt mer saklige om omtenksomme.

- Det gleder meg, for dette er et viktig punkt og et hovedpunkt under kapittelet om publiseringsregler. Overordnet definert er presseetikk nettopp å bistå redaksjoner til ikke å påføre mennesker unødige belastninger, sier Kokkvold.

Gjentakelsessynd
På et annet punkt i Vær Varsom-plakaten greier norske medier ikke å forbedre seg, ser det ut til:

Hittil i år er mediene felt 16 ganger for ikke å ha gitt dem som utsettes for sterke beskyldninger adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger. Det er en økning på henholdsvis fire og åtte fellelser i forhold til samme periode i fjor og året før.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Det er på dette punktet norske medier synder mest år etter år, til tross for at Norsk Redaktørforening og andre har jobbet for å få til en bedring.

- Her finnes det ingen unnskyldning og det bør være lett å oppdage, så jeg kan ikke se noen annen forklaring enn at det rett og slett er slurv, sier Kokkvold.

Det har også vært en økning i antall fellelser for brudd på punktet om å være kritisk i valg av kilder og kontroll av at opplysninger er korrekte: 11 fellelser hittil i år, mot ni første halvår i fjor og sju tilsvarende periode i 2007.

Mange klager
Totalt er det behandlet 156 klager i PFU i løpet av årets seks første måneder.

Utvalget har avgitt uttalelse i 68 saker. Av disse endte 44% med fellelse, 7% med kritikk og 51% med frifinnelse. Dette er omtrent som i tidligere år.

- Jeg mener at norsk presse i det store og hele har høy etisk standard, men jeg skulle ønske at redaksjonene var blitt enda flinkere til å gjennomgå og diskutere PFUs fellelser, sier Kokkvold.

TV 2 felt mest
TV 2 er hittil i år felt fem ganger for brudd på god presseskikk, og topper statstikken over medier med flest fellelser i PFU første halvår.

Dagbladet og Fædrelandsvennen har begge brutt god presseskikk i to saker og fått kritikk i en sak, mens NRK er felt for brudd i to saker. Ellers er reaksjonene fordelt på et stort antall medier, som har brutt god presseskikk eller fått kritikk i en sak hver.

Det kan ellers være verdt å merke seg at alle de tre mediene som har fått flest fellelser hittil i år, er representert med hvert sitt medlem i Pressens Faglige Utvalg.

- Det er ingen som kan hevde at PFU ser mildere på medier som har medlemmer i utvalget, sier Per Edgar Kokkvold.

- Jeg mener at norsk presse i det store og hele har høy etisk standard, sier generalsekretær Per Edgar Kokkvold i Norsk Presseforbund Foto: Terje Bendiksby / Scanpix.
- Jeg mener at norsk presse i det store og hele har høy etisk standard, sier generalsekretær Per Edgar Kokkvold i Norsk Presseforbund Foto: Terje Bendiksby / Scanpix. Vis mer