Mer saklighet og omtanke i media

Joda, selv vi journalister kan forbedre oss, viser ny statistikk.

FELLELSER: 41% av uttalelsene fra Pressens Faglige Utvalg første halvår i år har endt med fellelse. Her et bilde fra et av utvalgets møter i fjor. Generalsekretær Per Edgar Kokkvold i hvit skjorte til v.
Foto: Sara Johannessen / SCANPIX
FELLELSER: 41% av uttalelsene fra Pressens Faglige Utvalg første halvår i år har endt med fellelse. Her et bilde fra et av utvalgets møter i fjor. Generalsekretær Per Edgar Kokkvold i hvit skjorte til v. Foto: Sara Johannessen / SCANPIXVis mer

Pressens Faglige Utvalgs statistikk for første halvår i år viser en kraftig nedgang i antall fellelser for brudd på Vær Varsom-plakatens punkt 4.1 om å legge vekt på saklighet og omtanke i innhold og presentasjon.

Mens norske medier ble felt hele 13 ganger på dette punktet første halvår 2007, og ni ganger første halvår i fjor, er det bare begått to slike brudd i år.

- Fra redaktørhold har PFU fått kritikk for i for stor grad å bruke dette punktet, men det tror jeg ikke utvalget har rettet seg etter, sier generalsekretær Per Edgar Kokkvold i Norsk Presseforbund til Dagbladet.

Han mener statstikken kan tyde på at mediene rett og slett er blitt mer saklige om omtenksomme.

- Det gleder meg, for dette er et viktig punkt og et hovedpunkt under kapittelet om publiseringsregler. Overordnet definert er presseetikk nettopp å bistå redaksjoner til ikke å påføre mennesker unødige belastninger, sier Kokkvold.

Gjentakelsessynd
På et annet punkt i Vær Varsom-plakaten greier norske medier ikke å forbedre seg, ser det ut til:

Hittil i år er mediene felt 16 ganger for ikke å ha gitt dem som utsettes for sterke beskyldninger adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger. Det er en økning på henholdsvis fire og åtte fellelser i forhold til samme periode i fjor og året før.

Det er på dette punktet norske medier synder mest år etter år, til tross for at Norsk Redaktørforening og andre har jobbet for å få til en bedring.

- Her finnes det ingen unnskyldning og det bør være lett å oppdage, så jeg kan ikke se noen annen forklaring enn at det rett og slett er slurv, sier Kokkvold.

Det har også vært en økning i antall fellelser for brudd på punktet om å være kritisk i valg av kilder og kontroll av at opplysninger er korrekte: 11 fellelser hittil i år, mot ni første halvår i fjor og sju tilsvarende periode i 2007.

Mange klager
Totalt er det behandlet 156 klager i PFU i løpet av årets seks første måneder.

Utvalget har avgitt uttalelse i 68 saker. Av disse endte 44% med fellelse, 7% med kritikk og 51% med frifinnelse. Dette er omtrent som i tidligere år.

- Jeg mener at norsk presse i det store og hele har høy etisk standard, men jeg skulle ønske at redaksjonene var blitt enda flinkere til å gjennomgå og diskutere PFUs fellelser, sier Kokkvold.

TV 2 felt mest
TV 2 er hittil i år felt fem ganger for brudd på god presseskikk, og topper statstikken over medier med flest fellelser i PFU første halvår.

Dagbladet og Fædrelandsvennen har begge brutt god presseskikk i to saker og fått kritikk i en sak, mens NRK er felt for brudd i to saker. Ellers er reaksjonene fordelt på et stort antall medier, som har brutt god presseskikk eller fått kritikk i en sak hver.

Det kan ellers være verdt å merke seg at alle de tre mediene som har fått flest fellelser hittil i år, er representert med hvert sitt medlem i Pressens Faglige Utvalg.

- Det er ingen som kan hevde at PFU ser mildere på medier som har medlemmer i utvalget, sier Per Edgar Kokkvold.

- Jeg mener at norsk presse i det store og hele har høy etisk standard, sier generalsekretær Per Edgar Kokkvold i Norsk Presseforbund Foto: Terje Bendiksby / Scanpix.
- Jeg mener at norsk presse i det store og hele har høy etisk standard, sier generalsekretær Per Edgar Kokkvold i Norsk Presseforbund Foto: Terje Bendiksby / Scanpix. Vis mer