Mer sex på TV

Sex-innholdet i amerikanske tv-programmer har økt fra halvparten til to tredjedeler ifølge en undersøkelse CNN refererer til.

Bak tallene står Kaiser Family Foundation, som ønsker å være rettesnor for underholdningsindustrien. Med to års mellomrom gir stiftelsen ut en rapport om sex på TV. Med sexinnhold mener stiftelsen sexsnakk og roller som planlegger eller har samleie.- Unge mennesker ser mye på tv og det er åpenbart mye sex i programmene. Derfor er det viktig å tenke på hvilket budskap om sex som sendes, sier Vicky Rideout i Kaiser Family Foundation til CNN.

Det skal ikke finnes liknende undersøkelser i Norge, men nesten alle de mest populære seriene og filmene på TV er hentet fra USA.