Mer sjokolade

VÅR KRONIKK

mandag 23. august om «Sjokolade og barnearbeid» frembrakte en serie motinnlegg. Innvendingene kan deles i tre. Den første gjelder omfanget av barnearbeid i kakaoproduksjonen. Både forfatter Simen Sætre og representanter for Fremtiden i Våre Hender og Initiativ for Etisk Handel er opprørte over at vi hevder at den mest sårbare gruppen av barn involvert i kakaoproduksjonen i Elfenbenskysten er relativt liten. For det andre er representanter for de to overnevnte organisasjonene rystet over at vi kontekstualiserer fenomenet barnearbeid istedenfor kun å fordømme det. Den siste delen av kritikken går på at vi ikke tar problemstillinger knyttet til et mer rettferdig internasjonalt handelssystem alvorlig nok.

LA OSS FØRST

slå fast: Vi er selvsagt ikke tilhengere av barnearbeid. Vi ønsker at alle barn, uansett hvor de vokser opp i verden, skal kunne ha en trygg oppvekst og tilfredsstillende skolegang. I en ideell verden jobber ikke barna, men i den virkelige verden er situasjonen annerledes. Vårt anliggende er å prøve å forstå hvordan barn faktisk har det. Vi hevder at i Elfenbenskysten   er   det omlag 12 000 barn, eller omtrent 0,3% av barna, som utgjør den mest sårbare gruppen innen kakaoproduksjonen. Disse barna går ikke på skole og har ingen familierelasjon til kakaobonden. Dette er i våre øyne en relativt liten gruppe som lett kan identifiseres, og derfor er det også overkommelig å sette inn tiltak spesielt rettet mot disse. Hvis man virkelig ønsker å gjøre noe med barns levekår i Vest Afrika er det her man bør starte.

VÅRE FUNN

fra Ghana viser at det faktisk er fullt mulig å kombinere skolegang med deltakelse i kakaoproduksjon på familiedrevne gårder. Et interessant spørsmål er hvorfor dette lar seg gjøre i Ghana og ikke i Elfenbenskysten. Kunnskap om dette bør være av interesse for alle som er opptatt av barnearbeid i Vest Afrika. Vi finner det interessant at Simen Sætre reiser tilsvarende problemstillinger i «Den lille stygge sjokoladeboka». Vi finner det underlig at organisasjoner som Etisk Handel og Fremtiden i Våre Hender ikke ønsker å diskutere dette. Vi skulle ønske at det fantes enkle løsninger, men vet at det er kompliserte mekanismer som ligger til grunn.