SKAL TA STILLING: Kulturminister Thorhild Widvey (H). Foto: NTB Scanpix
SKAL TA STILLING: Kulturminister Thorhild Widvey (H). Foto: NTB ScanpixVis mer

- Mer skadelig for konkurransen enn den vi har hatt

Konkurransetilsynet ut mot ny bokavtale.

- Dette forslaget til avtale er mer skadelig for konkurransen enn den vi har hatt, sier konkurransedirektør Christine B. Meyer til NTB.

Etter oppdrag fra regjeringen la Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen i forrige uke fram forslag til ny bokavtale som skal regulere bokmarkedet. Den nye avtalen er i stor grad en videreføring av dagens avtale, som utgår 31. desember i år og som derfor må erstattes.

Kulturminister Thorhild Widvey (H) sa da forslaget kom at regjeringen vil ta stilling til den nye avtalen i løpet av kort tid.

Bukken og havresekken Konkurransetilsynet reagerer spesielt på forslaget om et bransjeråd, som skal bestå av konkurrenter i bokmarkedet. Rådet skal årlig vurdere avtalens virkninger.

- Et bransjeråd vil ytterligere forsterke bransjen som et kartell, sier Meyer.

Hun mener at dette blir som å la bukken passe havresekken.

- Vi er imot at det lages arenaer der konkurrenter kan møtes. Her oppretter man et råd hvor konkurrentene ikke bare møtes, de skal også gjennomføre pris- og marginundersøkelser. Vi er redd dette gir partene enda bedre innblikk i hverandres prissetting og marginer, som vil føre til enda mindre konkurranse i bransjen enn i dag, sier Meyer.

Forleggerforeningens administrerende direktør Kristenn Einarsson avviser kritikken fra Meyer.

- For det første eksisterer et bransjeråd allerede i dag. Det er en del av dagens bokavtale. Det som er nytt er at vi har ført inn at vi ønsker å gjennomføre den type undersøkelser som beskrives. Hensikten er ikke å gi hverandre mer innsikt, som Meyer hevder. Hensikten er få fram fakta om utviklingen slik at man kan passe på at ikke konsernene driver med diskriminering, samt se på marginutviklingen, sier Einarsson.

Vil hemme e-boka Konkurransetilsynet mener også at forslaget i bokavtalen ikke går langt nok i å legge til rette for framveksten av e-bøker. I den nye bokavtalen er det forslag om at fastprisen på e-bøker bortfaller, dersom boken kommer i pocketutgave i løpet av fastprisperioden.

- Tidligere har det vært samme pris på e-bøker som papirbøker. Det har vært med på å bremse utviklingen for e-bøker. Nå letter man bitte litt på dette, men etter vårt skjønn ikke tilstrekkelig til å få en god utvikling mot digitale plattformer. Vi mener at det burde være fri prissetting på e-boken, sier Meyer.

Konkurransetilsynet er imot fastpris på bøker generelt, noe som er sentralt både i dagens og den nye bokavtale.

- Vi tar til etterretning at vi ikke har samme vurdering av litteraturpolitiske virkemidler, sier Kristenn Einarsson.

Konkurransetilsynet kan ikke stoppe en ny bokavtale. Det er formelt regjeringen som avgjør om det kan gis unntak fra konkurranseloven, slik tilfellet er med dagens bokavtale.

- Vi kan kjempe imot med våre midler, men må godta at det blir et nytt unntak for bokbransjen, sier Meyer.

NTB.