Mer til rock

Tilskuddet til rockefestivaler er økt med over hundre prosent i år. De får 1 280 000 kroner, mot 600 000 kroner i fjor. - Vi har fått litt penger, men rock er fremdeles underprioritert, sier Jørgen Roll, en av arrangørene av Norwegian Wood-festivalen.

- Klart at vi er glade for at vi fikk støtte og for at støtten er høyere enn i fjor. Men fordelingen er fremdeles svært skjev. Egentlig skal det være sjangerlikhet. Men jazz og klassisk stikker av med brorparten av pengene. Det er den samme skjevheten som alltid har vært der, sier Roll.

- Må ryddes

- Det må snarest mulig ryddes opp i hele tildelingen. Retningslinjene fra Kulturdepartementet og kulturkomiteen må følges. Det må settes ned et fagutvalg i Rikskonsertene for å se på tilskuddet, og Kulturdepartement og kulturkomiteen må slutte å fikle med tildelingen, for eksempel slik som med Olavsfestspillene i år.

Roll sier at han ikke er sikker på om festivalstøtten burde eksistere i det hele tatt.

- Men når den først finnes, bør fordelingen være rettferdig. Slik det er nå, får Molde Jazz Festival like mye som alle rockefestivalene til sammen. I år hadde vi håpet å få nok penger til å kunne ansette en person, og utvikle oss videre. Men vi må fremdeles drive etter hobbymetoden, påkveldstid.
Tidligere leder for Rikskonsertenes fagutvalg, Erling Dahl jr., og resten av fagutvalget trakk seg etter at kulturkomiteen sørget for at Olavsfestdagene fikk tre av de 21 millionene som var øremerket landets musikkfestivaler. Dahl jr. mener at årets tilskudd er en seier for det avgåtte fagutvalget.

- Forpurret

- Ja, vi har seiret hele tida. Men vi er ikke fornøyde. Hadde vi fått to millioner kroner mer å fordele, kunne vi tydeligere markert hvilke festivaler som støtter opp under statens musikkpolitikk.

Han sier at fordelingen er i tråd med hva fagutvalget var kommet fram til.

- Men den totale summen er om lag to millioner kroner lavere enn hvis vår tildelingsnøkkel hadde blitt stående. Da ville en del festivaler fått en betydelig økning. Men det ble forpurret av kulturkomiteen.