Mer trøbbel for forlagene

Med noe som hevdes å være et sammentreff, har Næringsdepartementet og Konkurransetilsynet begge varslet tiltak overfor Aschehoug/Gyldendals overtakelse av Universitetsforlaget.

Konkurransetilsynet varsler at det vurderer å pålegge Aschehoug/Gyldendal å selge 25 prosent hver av aksjene i Universitetsforlaget. Årsaken er den konkurransehindrende effekten Konkurransetilsynet mener å se i overtakelsen.

Lars Sponheims departement varsler at det vil kontakte Aschehoug og Gyldendal for å få mer informasjon om de bransje- og samfunnsmessige konsekvensene av overtakelsen. Universitetsforlagets ansatte samt kommunen og fylkeskommunen vil også få anledning til å uttale seg.

Aschehougs William Nygaard sier at han i den forestående kontakten med Konkurransetilsyn og departement vil søke å vinne forståelse for at Gyldendal og Aschehoug samarbeider på infrastruktur og drift, men konkurrerer på kniven på det redaksjonelle plan og i markedet.

- Det er ingen selvfølge at vi fortsatt vil ha store, norskeide forlag i framtida, sier Nygaard.