Merkelig faktaforvrengning

I ET INNLEGG 04.04.05 beskylder Arild Knutsen og Hege Ramson meg for å fortie at ikke-jøder ble utryddet i Auschwitz. Jeg oppfatter denne beskyldningen som såpass grov at det er viktig å svare. Bakgrunnen for anklagene er fire artikler publisert i Aftenposten den 30. mars «og på nettstedet forskning.no samme dag».

Knutsen og Ramson beskriver mine artikler som en «tosiders omtale av jødeutryddelsen og Auschwitz», noe som er feil. Artiklene var slett ikke noe historisk blikk på jødeutryddelsen og Auschwitz, men handlet om dem som i dag nekter for at naziregimets jødeutryddelse (blant annet i Auschwitz) fant sted. Denne Holocaustbenektelsen stammer som regel fra nynazister eller visse islamistiske ekstremister, og springer ut fra den antisemittismen disse to gruppene har felles. Hensikten er å gjøre antisemittismen gangbar gjennom å fornekte antisemittismens mest groteske konsekvens - Holocaust.

Derfor bryr Holocaustbenektere seg sjelden om å benekte overgrepene på de gruppene Knutsen og Ramson nevner: Rroma (det Knutsen og Ramson kaller «sigøynere»), homofile, utviklingshemmede eller afrikanske tyskere.

DERIMOT ER det mange antisemitter som forsøker å nedtone nazistenes besettelse med jødene ved å stadig gjenta at det var mange andre som hadde det ille under krigen også. Hadde mine artikler vært den «tosiders omtale av jødeutryddelsen og Auschwitz» Knutsen og Ramson hevder de er, ville jeg vært enige med dem i at andre gruppers lidelser ville fortjent mer omtale. Men i artikler om antisemittisme synes jeg det er rimelig å ha et spesielt fokus på jødene.