Mest rot med fritt spill

Ingress

Meninger

Norsk idrett har alltid strevd med å forklare sammenhengen mellom et nasjonalt spillmonopol og finansieringen av sunn fysisk aktivitet landet rundt. Det forklaringsproblemet er til å forstå. Verken det å hente inn statsmidler gjennom spill eller det å sørge for en statlig spillpolitikk som begrenser sykelig avhengighet, har i utgangspunktet noe å gjøre med idrettsbevegelsens formål. Delvis er denne tvungne finansieringen direkte i strid med de enkelte klubbenes ønske om å bidra positivt i lokalmiljøet.

For bare noen år siden finansierte mange klubber driften sin fra spillmaskiner på nærmeste bensinstasjon. Da var det lettere å se misforholdet mellom det å betale godt frivillig arbeid med dårlige penger. Nå som de frie automatene er borte, er det lettere å late som om dette misforholdet mellom aktivitet og finansiering ikke eksisterer, men så enkelt slipper ikke politikerne våre unna. De må fortsatt avgjøre hvordan fellesskapet skal være med å betale for Norges største frivillige bevegelse, samtidig som de må sikre at det med syk spilling ødelegger færrest mulig liv.

I opposisjon snakket både Høyre og Frp-folk mye om ønsket om å liberalisere spillmarkedet. I regjering er det med rette vanskeligere. For når du sitter med ansvaret, må du ha noen gode grunner til å rive ned det spillmonopolet som nå engang drifter frivillighet over hele Norge. Tippepenger til Therese Johaugs hjemklubb i Dalsbygda klinger tross alt bedre enn et fritt marked for mer eller mindre snuskete utenlandske spillselskap. Det er derfor Kulturdepartementet nå vil ha utredning i stedet for handling.

I mellomtida presser virkeligheten på med diskusjonen om det internasjonale Postkodelotteriet skal få slippe til i Norge. Dette vil her som i andre land sikre penger til fine humanitære organisasjoner, men lotteriet truer både inntektene til de frivillige bevegelsene som finansieres gjennom Norsk Tipping og selve spillmonopolet som styringsverktøy.

Det var det siste argumentet som ble brukt av Kulturdepartementet da dette spillet våren 2013 ble nektet norsk lisens, og det er i hvert fall ryddigere enn å blande inn behovet for å finansiere idretten. Om spillmonopolet er vrient nok å forklare, blir det enda mer rotete med fritt spill.