Debatt: Teknologi i skolen

Mestrer skolen med teknologi

Å lære uten teknologi er et privilegium. Ikke en sannhet om god læring.

LETTERE: I samfunnet for øvrig bruker vi teknologi for å gjøre hverdagen lettere. Hvorfor skal ikke barn i skolen få samme mulighet, spør innsenderen. Foto: Gorm Kallestad / NTB Scanpix
LETTERE: I samfunnet for øvrig bruker vi teknologi for å gjøre hverdagen lettere. Hvorfor skal ikke barn i skolen få samme mulighet, spør innsenderen. Foto: Gorm Kallestad / NTB ScanpixVis mer
Meninger

Nilsen skriver i Dagbladet Meninger at hun som ung slukte bokstaver og tall. Vet hun hvordan det har gått med sidemann?

For det er som med ordtaket «alt var så mye bedre før»; det stemmer så lenge det har gått bra med en selv.

Nilsen påstår at alle barn lærer og mestrer i møte med tradisjonelle bøker, penn og papir. Jeg undres. Mener hun da at alle barn i skolen, også inkluderer de 9 prosentene som mottar spesialpedagogisk hjelp? Eller de 20 prosentene med elever som ikke har tilfredsstillende utbytte av den ordinære undervisningen? (MELD. ST. 18 (2010–2011).

Hvem er alle disse barna som lærer best uten teknologi?

Det er et privilegium å kunne si at man klarer seg uten teknologi, og det blir nærmest arrogant å påstå at man lærer mindre med teknologi.

For hva med alle barna som opplever læring og mestring, nettopp på grunn av teknologien?

Jeg er også realist og tilhenger av det vi vet. Jeg har bare en annen sannhet enn Nilsen.

For jeg vet at Maya, som har dysleksi, blir selvstendig i læringsarbeidet når hun bruker syntetisk tale og dikteringsfunksjonen på læringsbrettet.

Jeg vet at Johan opplever mestring når han får bruke taleopptak og video for å fortelle om det mektige Inkariket, men hadde mistet all motivasjon i første setning i skriveboka.

Jeg vet at Mansour opplever å mestre samarbeid når han og klassen konstruerer bygninger fra vikingtida i Minecraft.

Jeg vet også at Ina, som har nedsatt hørsel, har behov for at endringer i timeplanen blir delt på Showbie (delingsplattform). Når Ina er forberedt får hun med seg alle overgangene i løpet av en dag.

Men kanskje viktigst av alt: Jeg vet at når alle elevene bruker samme verktøy, uansett vanske, opplever ikke Maya, Johan, Mansour og Ina å ha en post-it-lapp i panna med ordet «lærevansker».

Funksjoner på de digitale verktøyene gir oss utvidete muligheter. Når Nilsen påstår at man lærer best uten teknologi, frarøver hun mange elever i klasserommet muligheten til å oppleve mestring, deltakelse og fellesskap.

I samfunnet for øvrig bruker vi teknologi for å gjøre hverdagen lettere. Hvorfor skal ikke barn i skolen få samme mulighet?

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.