Debatt: Mindreårige asylsøkere

Midlertidig opphold er ikke løsningen

Økt bruk av midlertidig opphold til enslige mindreårige er i strid med Stortingets ønsker.

PÅ MOTTAK: Barn og unge som ikke kan gjenforenes med familien sin må gis trygghet og en forutsigbar tilværelse i Norge, skriver artikkelforfatterne. Bildet er fra Hvalstad transittmottak for enslige mindreårige. Foto: Stein J. Bjørge / Aftenposten / NTB Scanpix
PÅ MOTTAK: Barn og unge som ikke kan gjenforenes med familien sin må gis trygghet og en forutsigbar tilværelse i Norge, skriver artikkelforfatterne. Bildet er fra Hvalstad transittmottak for enslige mindreårige. Foto: Stein J. Bjørge / Aftenposten / NTB ScanpixVis mer
Meninger

Før sommeren stemte Stortinget ned forslaget om økt bruk av midlertidige oppholdstillatelser til enslige mindreårige asylsøkere. I praksis skjer det likevel.

REDD BARNA: Thale Skybak.
REDD BARNA: Thale Skybak. Vis mer

Innstrammingsforslaget om økt bruk av midlertidig opphold til enslige mindreårige møtte sterk kritikk i høringsrunden, og Stortingets flertall stemte nei til forslaget. Likevel ser vi i praksis en kraftig økning i bruk av midlertidige oppholdstillatelser. De aller fleste ungdommene som gis midlertidig opphold kommer fra Afghanistan.

Årsaken til økningen er at UDI nå anser langt flere områder i Afghanistan som trygge enn tidligere. Praksisendringen fører til at færre enslige mindreårige får beskyttelse i Norge, og derfor flere midlertidige oppholdstillatelser.

NOAS: Mona Reigstad Dabour.
NOAS: Mona Reigstad Dabour. Vis mer

1. oktober trådte et innstrammingstiltak i kraft som fjernet rimelighetsvilkåret for å henvise til internflukt, som innebærer at enslige mindreårige kan henvises til internflukt i trygge områder i hjemlandet. Siden de i internfluktområdet ikke vil anses å ha et beskyttelsesbehov, vil bruk av midlertidige tillatelser sannsynligvis øke ytterligere.

NOAS og Redd Barna mener ikke at alle enslige mindreårige skal få oppholdstillatelse i Norge. Som utgangspunkt har barn det best sammen med familien sin. Enslige mindreårige som kan få forsvarlig omsorg i et trygt område i hjemlandet, bør gjenforenes med familien så raskt som mulig. Barn og unge som ikke kan gjenforenes med familien sin må gis trygghet og en forutsigbar tilværelse i Norge. Midlertidige oppholdstillatelser er ikke løsningen.

Det er flere ungdommer med midlertidig tillatelse som forsvinner enn som er registrert hjemreist. Vi risikerer med tiden å få en stor gruppe ungdommer i Norge uten legalisert status. Ungdom med midlertidig opphold har svekket psykisk helse på grunn av den usikre tilværelsen, og vi har sett eksempler på selvskading og selvmordsforsøk. Midlertidige tillatelser får dermed også samfunnsøkonomiske konsekvenser, blant annet økte utgifter til helseoppfølging. Det er svært krevende for ungdommene med midlertidig oppholdstillatelse å integrere seg, siden den usikre situasjonen de lever i gjør det vanskelig å konsentrere seg om skole og fritidsaktiviteter.

Ifølge Statistisk sentralbyråd var tre av fire flyktninger i alderen 18–29 år, som kom til Norge som enslige mindreårige, i arbeid eller utdanning i 2014. Andelen er enda større hva gjelder unge afghanere. Etter fire år ligger afghanske ungdommer bosatt i 2009 og 2010 på samme nivå som den jevnaldrende befolkningen. Enslige mindreårige klarer seg altså godt i Norge, om Norge lar dem. Under forutsigbare og trygge forhold blir de en ressurs for det norske samfunnet.

Økt bruk av midlertidig opphold til enslige mindreårige er i strid med Stortingets ønsker, og er svært skadelig for den som rammes og negativt for det norske samfunnet som helhet.

Midlertidige tillatelser til enslige mindreårige må stoppes.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.