Mikkel rev satt og skrev

NASJONALMUSEET: En anonym, engelsk person som raste over Nasjonalgalleriets nymontering skal ifølge Mikkel A. Berg ha åpnet for «informasjonstilgangen» om Sune Nordgrens tid i kunstsenteret BALTIC. Forsikringsdirektøren fikk dermed «fortrolig informasjon», som han ifølge Dagens Næringsliv 2.- 3. september sendte til en heller ikke navngitt person «med tilgang til rette personer i departementet». Og lekket til sine kontakter i pressen. I sitt svar på min kommentar 6. september hevder Berg at denne anonymt avsendte «dokumentasjonen» viser «at Nordgren var satt under administrasjon og i realiteten satt på oppsigelse da han ble «headhuntet» til Norge». En ting er å videreformidle det Berg karakteriserer som «fakta» til sin anonyme kontakt med forbindelser i Kulturdepartementet. Noe annet er å gå offentlig ut og påstå det samme uten dokumentasjon.

PÅSTANDEN RIMER dårlig med det den kjente britiske skulptøren og BALTICs styreleder Richard Deacon uttalte til pressen, da Nordgren etter nesten seks år sa opp sin stilling i Gateshead for å dra til Oslo i 2003: «Bringing BALTIC into existence was an immense undertaking, a once-in-a-life-time challenge, but one which Sune tackled with great style, skill and unlimited enthusiasm. He has been an exceptional founding director setting a very high artistic standard for BALTIC and he will be a hard act to follow». At Arts Council England (som sprøytet ca. 400 millioner kroner inn i prosjektet) var fornøyd med Nordgrens innsats som resulterte i tre ganger den stipulerte publikumstilstrømningen, kom også fram i reaksjonene ved hans avgang.

ET BBC-PROGRAM om BALTIC med populistisk profil skal ifølge Mikkel A. Berg ha virket «ødeleggende for Nordgren fordi fakta taler for seg selv». Se så dette i lys av fakta fra Nordgrens kunstneriske program, som ble iverksatt og evnet å skape blest om BALTIC allerede i byggeperioden med navn fra Anish Kapoor og Jenny Holzer til Öyvind Fahlström, CoBrA og Olav Christopher Jenssen. Sune Nordgren ble som sin svenske kollega, Lars Nittve, valgt blant internasjonale fagfeller for å forestå oppbyggingen av en ny kunstinstitusjon utenfor Norden. Begge var inspirert av landsmannen Pontus Hultén, som ledet etableringen av Pompidou-senteret. Her avskrives slik kompetanse.