Miljøsatsing i det blå

MILJØBILER: Pål Presterud kommer med gode nyheter i sitt innlegg i Dagbladet 6. mars, med overskriften «Klimaproblemet kan løses». Han påpeker at samfunnet er i stand til å løse klimaproblemene uten at det skal gå nevneverdig på bekostning av velferd og livskvalitet. En fremtid uten bilen eller nedlegging av distriktene er altså unngåelig. Presterud viser deretter til at en satsing på miljøbiler og miljødrivstoff vil kutte klimautslippene i sektoren med det halve, og det til svært lave kostnader for samfunnet. I posisjon bidro Venstre med betydelige midler til økt bruk og utvikling innenfor miljødrivstoff som biodrivstoff og hydrogen. Senterpartiet gikk i valgkampen høyt ut på banen og lovet en storsatsing på miljødrivstoff. Partiet gikk til og med i spissen for en innføring av EUs biodrivstoffdirektiv. Direktivet har som mål at 5,75 % av alt drivstoff som omsettes skal være biobasert miljødrivstoff. Den Rød-grønne regjeringen skal ha et ambisjonsnivå i tråd med dette, heter det i Soria-Moria erklæringen.Da er det ganske oppsiktsvekkende at Samferdselsminister Liv Signe Navarsete forrige uke signaliserte at hun anså Regjeringens målsetninger for frivillige. I svar på henvendelse fra undertegnende, ble det fra Stortingets talerstol gjort oppmerksom på at EU-direktivet ikke er forpliktende. Det har imidlertid lite med saken å gjøre ettersom biodrivstoffdirektivet aldri er blitt implementert i Norge. Noe urovekkende er det at Samferdselsministeren ikke er oppmerksom på dette. Mer urovekkende er det at Regjeringen nok en gang anser sine egne vedtatte målsetninger som ikke-forpliktende! På toppen av dette venter Samferdselsministeren på en utredning om hvordan Norge skal ta i bruk biodrivstoff. Et arbeid igangsatt av samarbeidsregjeringen hvor Venstre deltok.

I LYS AV valgløftene som særlig Senterpartiet frontet, hadde Venstre forventet at Regjeringen hadde noe mer konkret å komme med i saken. Vil regjeringen øke bruken av biodrivstoff, og hvor blir det av Kristin Halvorsens varslede endring av bilavgiftene som skal stimulere til økt bruk av miljøbiler? Det er mulig at den svært så omtalte verktøykassa til det Rød-grønne regjeringssamarbeidet er der. Vi må imidlertid konstatere at verktøyene har uteblitt.