Miljøvernministerens verneiver

I DAGBLADET

9.februar har Miljøvernminister Børge Brende en kronikk om vern av biologisk mangfold i god nikkersadel ånd, se hvor mye natur regjeringen har vernet og husk vårt moralske ansvar for å ta vare på det biologiske mangfoldet for kommende generasjoner. Dette er vel og bra og siden miljøvernministeren satser på områder der konfliktene er minst mulig er det vel få som kan være uenige med han. Men hva med bruken? I følge Brende vil man verne for å sikre bedre medisiner og matproduksjon på sikt, men hvordan få til det? Hva er sammenhengen mellom vern og bruk, og mellom vern, effektive medisiner og nok mat? Hvordan skal vern av det biologiske mangfoldet kanaliseres til en bruk som fører til at kommende slekter sikres medisiner og mat? I dag fører både offentlig og privat biologisk forskning frem til patenter som hindrer bruk dvs hindrer videre forskning og innovasjon som kan føre til atter bedre medisiner og mere mat. Patenter (f.eks patenter på metoder) gir patentinnehaverne rett til å stoppe andre i videreutvikling av det biologiske mangfoldet. Da kan Miljøvernministeren verne så mye han vil, men kommende generasjoner vil ikke få mye glede av det. Snarer tvert i mot, de vil bli stoppet av en urskog av patenter. En urskog av patenter som befinner seg i rike OECD land hvor fattige land stort sett ikke har tilgang. Noen hederlige unntak finnes riktignok f. eks det internasjonale landbruksforskningssystemet CGIAR som Norge er med på å finansiere. Men unntakene løser ikke det store spørsmålet om hvordan sikre at det biologiske materiale forblir i den offentlig sfære som et offentlig gode tilgjengelig for alle forskere og kreative innovatører som kan skape spennende nyvinninger. NLH hadde nylig besøk av den anerkjente bioteknologiprofessoren Richard Jefferson, som lanserte et åpent biologisk system på linje med software systemet LINUX (innvitert til Norge av statssekretær Olav Kjørven i UD). Hva med å fremme et slikt system som går ut på å dele kunnskap og ikke stoppe andre. Den biologiske forskningen har utviklet seg i en uønsket retning hvor patentrettigheter, makt og penger styrer, forskning, kreativitet og innovasjon taper på privatiseringen og stoppemekanismen som patentene innebærer, og i det lange løp taper de kommende generasjonene som Brende vil sikre.

Vår oppfordring

til miljøvernministeren er følgelig ikke bare vern om det biologiske mangfoldet, men vern også om bruken av det biologiske mangfoldet slik at det virkelig kan komme nye generasjoner og fattige land til gode.