Milliardavtale med Lockheed Martin

«Ideen bak det norske militæret er å beskytte nasjonale interesser mot okkupasjon og overgrep. Norsk våpenhandel med USA, i den stand USA er i dag, representerer et paradigmeskifte i den forstand at vi økonomisk og materielt støtter et system som er en invers av det vi skal stå for.

N.V.V.

«Kjøp Joint Strike Fighter! Glem svenskekråka ! Ved å kjøpe JFS til det norske Forsvaret, vil denne avtalen bli utvidet fra 1 til 6 milliarder kroner. I tillegg vil Kongsberg Defence & Aerospace opparbeide en unik spisskompetanse innen avansert flyteknologi. Forsøk å forstå hva dette vil kunne bety for KDA!

Normann«Det er jo gøy at norsk industri får slike oppdrag selv om jeg mistenker at det er strategi fra amerikanske myndigheter slik at Norge «lettere» skal velge dette flyet.

Petter«Det er meget gledelig at Norge kvalifiserer til slike kontrakter. Våpenmarkedet i verden er stort, og det er viktig at Norge deltar som en sterk aktør.

Fredrik«Vi lar oss smigre av at vi får produsere noen metalldeler for USA. Med Sverige eller Europa kunne vi blitt med i et reelt samarbeid og et interessefellesskap. Eller skal vi bare forbli en amerikansk koloni? Nei!

Peter M«Håper da inderlig at Norge velger det beste flyet (JSF) og ikke velger ut fra gjenkjøpsavtaler og politiske ønsker!

Steve