Milliardsprekk for operaen

Til uka offentliggjøres vinnerutkastet til den nye operaen i Bjørvika. Allerede nå står problemene i kø - både for politikere, arkitekter og utbyggere. Og: det blir garantert dyrere enn antatt.

Glem alle prisanslag om den nye operaen. Hvis byggeprosjektet utvikler seg som andre norske storsatsinger, vil sluttregningen på den nye operaen havne på 5,9 milliarder kroner - 4,1 milliarder mer enn Stortinget har forutsatt.

Dagbladet har regnet ut nøkkeltallet for statlige byggesprekker. Rikshospitalet, Gardermobanen, Slottet, Norges Bank og OL ble alle i gjennomsnitt mer enn tre ganger dyrere enn planlagt.

Den verste sprekken sto Slottet for - prosjektet ble 6,1 ganger dyrere enn budsjettert. OL tar sølv ved nesten å firedoble kostnadene. Som en god nummer tre følger Norges Bank med sin historiske tredoble regnefeil. Rikshospitalets planleggere bommet med bare 100 prosent, mens Gardermobanen ble 1,8 ganger dyrere enn antatt.

Mange skjær i sjøen

I hele går satt juryen i lange møter og avgjorde hvilken arkitekt som skulle vinne konkurransen om operabygget. Resultatet får du likevel ikke før neste torsdag. Og uansett hvem som vinner, står utfordringene i kø. Her er lista over alle problemene som må ryddes av veien :

HVEM EIER TOMTA?

Bakgrunn: Havnevesenet i Oslo og staten er ikke enige om hvem som eier grunnen. Det blir ikke operabygging eller Bjørvika-tunnel før tomtespørsmålet er avklart. Tomteverdiene i hele Bjørvika-området er anslått til åtte milliarder kroner.

Statsbygg: - Vi forhandler om tomtekjøpet og venter på reguleringsplaner, forteller Roar Bjordal, prosjektdirektør i Statsbygg og jurymedlem.

HVOR MYE VIL DET KOSTE?

Bakgrunn: Operajuryens formann, Leif Terje Løddesøl, sa til avisa Dagens Næringsliv i går at budsjettrammen som Stortinget har satt til 1,8 mrd. kroner er for liten. Han frykter en «Ikea-Opera» hvis ikke Stortinget tar hensyn til vinnerutkastets potensial. Statsbygg skal levere rapport til Stortinget i vårsesjonen 2002. Da må Stortinget eventuelt revurdere kostnadene.

Statsbygg: - Vi forholder oss til det Stortinget har sagt. Det er opp til Stortinget å ta stilling til videre kostnadsrammer etter at vi har lagt fram forprosjekteringen i løpet av våren 2002.

- Men vi har jo sett før at Stortinget sier én sum, som seinere viser seg å være for liten?

- Det kan jo være sånn, sier Bjordal.

HVA MÅ GJØRES MED HAVNEOMRÅDET FØRST?

Bakgrunn: Oslo havn er forurenset, og bare i Bjørvika ligger mellom 40000 og 50000 kubikkmeter kreftframkallende miljøgift som sannsynligvis må vekk. Norsk institutt for vannforskning (NIVA) har beregnet at det ligger et 125 cm tykt slamlag på bunnen i området. Langs hele Oslo havn må 750000 m{+3} slam fjernes.

NIVA: - Det blir dyrt uansett, og det vil ta flere måneder å fjerne slammet, sier forsker Jens Skei ved NIVA til Dagbladet.

Oslo Havnevesen: - Får vi et dypvannsdeponi utenfor Malmøya vil det koste om lag 100 millioner. Skal det renses og kjøres et annet sted, vil det kanskje koste opptil 500 millioner. Prosessen kan tidligst starte i 2002. Haster det mer, må andre løsninger velges og det blir dyrere. Det er klart at operaen må ta sin andel, sier Per Øyvind Halvorsen, seksjonsleder i Oslo Havnevesen.

Statsbygg: - Det kan hende at vi ikke må fjerne slammet, men det kommer an på hva SFT forlanger. Det kan kanskje la seg gjøre å bygge uten at dette tas vekk, sier Roar Bjordal.

NÅR KAN BYGGINGEN STARTE?

Bakgrunn: Det er anslått at operaen kan stå ferdig i 2008. Men når må byggingen starte for å følge en slik plan?

Statsbygg: Planen er byggestart i 2003. Vi må avvente Stortingets behandling av forprosjekteringen, og vi håper de behandler den ferdig før Stortinget stenger sommeren 2002. Allerede nå forbereder vi byggekontrakter og forhandlinger med entreprenører på eksteriørsiden.

Innvendig må vi forhandle med akustikkeksperter og teaterteknikere, sier Bjordal.

BLIR DET TUNNEL?

Bakgrunn: I desember i fjor forutsatte et stortingsflertall av Frp, Ap og SV at en senketunnel skal stå klar samtidig med operabygget. På den måten vil folket kunne vandre ned til operaen i sjøkanten, uten å måtte krysse dagens massive trafikkmaskin med E18 i flere filer.

Men om det skjer, er langt fra sikkert. Til Dagsavisen sa samferdselsminister Terje Moe Gustavsen tirsdag denne uka at senketunnel«ikke nødvendigvis framstår som et høyt prioritert prosjekt». En tunnel vil koste mer enn selve operabygget er budsjettert til, omkring to milliarder kroner.

Statsbygg: - Vi kan fint sette i gang byggingen av operabygget før en eventuell senketunnel eller resten av veisystemet er på plass.

- HVEM VANT?

- Nei, det kan jeg selvfølgelig ikke si, svarer Roar Bjordal.