Ønskeliste: Odd Furuseth har laget en ønskeliste til kommunevalget. Foto: Privat.
Ønskeliste: Odd Furuseth har laget en ønskeliste til kommunevalget. Foto: Privat.Vis mer

Min ønskeliste for en god kommune

Hvilket parti skal jeg stemme på?

Meninger

Jeg vil ha en kommune som driver effektivt. En administrasjon som benytter digitalisering for å effektivisere tjenestene til folket med færrest mulig ansatte. En kommune som holder seg innenfor budsjettet, uten eiendomsskatt. Jeg vil stemme på et parti som vil satse på enklere regler for alle ordninger i kommunen, slik at byråkratiet kan slankes. En administrasjon og politikere som legger til rette for folket, ikke styrer det. En kommune hvor alle tilbud til innbyggerne kan utrettes av både private og av kommunen i fri konkurranse der dette er mulig.

En kommune som vedlikeholder skoler, sykehjem, veier og andre kommunale eiendommer. En kommune som forstår at det er rimeligere å la private bygge og drifte sykehjem og barnehager enn å etablere dette i egen regi med lånefinansiert kapital.

Jeg vil stemme på et parti som prioriterer tilbud til de svakeste og eldre. Et parti som legger til rette for at frivillige kan bidra i sykehjem med samvær, lesing, turgåing og lignende for de som trenger det. En kommune som har et lavterskeltilbud til de som faller utenfor grunnet uheldig livsstil og avhengighet. Et parti som vil bygge et antall sykehjemsplasser som dekker behovet i kommunen. En kommune som legger til rette for at trygdede gis aktivitetstilbud og muligheten til å finne sin vei inn i arbeidslivet.

Et parti som ser viktigheten av å ha skoler, barnehager, eldresentre og sykehjem i samme område for å åpne for innsyn og støtte mellom menneskene som er der. Jeg vil ha barnehager hvor barn kan klatre i trær og lære seg selvkontroll. En skole hvor kvaliteten på lærerne har høyeste prioritet.

Jeg vil stemme på et parti som ser muligheter ved sammenslåing med nabokommuner. Grunnlaget for gode tjenester til innbyggerne ligger i at kommunen har et minimum av innbyggere som bidrar inn i kommunekassen. Små kommuner holdes i live av staten; det er ikke bra for noen!

En kommune som tar imot flyktninger kun når opplegget for integrering er etablert og bolig til vedkommende er finansiert. Det må kreves normalt engasjement for integreringen fra den enkelte. Det må kreves at norske tradisjoner er normen de skal respektere og innrette seg etter. Krav om endringer i samfunnet grunnet islamske regler må avvises. Dette gjelder kvinneundertrykking, kjønnsdelte klasser, krav om rene muslimske aldershjem, nedprioritering av svinekjøtt og så videre. Når du har evnen til å krysse landegrenser helt opp til Norge, har du også evnen til å arbeide og ta vare på deg selv. De kommer hit for å kunne leve et normalt liv. Derfor må det kreves at de lar seg aktivere etter instruks fra kommunen.

Jeg vil ha en ordfører som engasjerer seg i enkeltmennesket. En «Ja-kommune» som tillater innbyggernes initiativ så lenge det ikke går ut over andre. En kommune som svarer på søknader fra innbyggerne innen en vedtatt tidsfrist. Et parti som er i mot boplikt av enhver form i kommunen. Et parti som vil fjerne regulering av åpningstider for butikker.

En kommune som tilrettelegger for gode kulturelle tilbud både kommunalt og i privat regi. Gode bussforbindelser og kommunale parkeringsplasser uten avgifter. Etablere muligheter for salg av kortreiste produkter internt i kommunen ved å etablere markedsplasser hvor alle kan selge sine produkter. Tilbud om bibliotek med gratis internett.

Jeg vil stemme på politikere som kjemper for kommunens beste, ikke for særinteresser og egen fordel.

Jeg ønsker oss alle et godt kommunevalg!

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.