Mindre høytlesing

Bøkene taper terreng i barnehagene. Mindre høytlesing kan svekke barns leseferdigheter og språkfølelse.

Det er barnehagestyrere og en ekspert ved førskolelærerutdanningen som nå roper opp om at det er blitt mindre høytlesing i barnehagene de siste årene.

Førsteamanuensis ved førskolelærerutdanningen på Dronning Mauds Minne i Trondheim, Atle Krogstad, mener det er «den moderne kulturindustrien for barn» som gjør sitt innrykk også i barnehagene.

– Det at boka har tapt terreng i barnehagen, kan ha gått ut over barnas leseferdigheter og språkfølelse, sier Krogstad til NRK.

– Vi har erfart at det er blitt mindre lesning. Det har sammenheng med at barna får fritt velge hva de vil holde på med i barnehagen. Barna valgte før å blir lest for, men det har vi opplevd mindre de siste årene, sier Kari Hansen, som er styrer i Fritznerbakken Barnehage i Sarpsborg. (ANB)