JA TIL POKERLAG: Et kutt i norske forbud er ikke synonymt med anarki, Fpu-lederen. Foto: Scanpix
JA TIL POKERLAG: Et kutt i norske forbud er ikke synonymt med anarki, Fpu-lederen. Foto: ScanpixVis mer

Mindre straff, mer fornuft

Vi har straff for å bruke vannscooter, kjøp av sex, svartebørssalg av billetter, kampsport med knockout, plukking av nøtter som ikke fortæres på stedet, toppløs servering og gambling.

KRIMINALITET: To kvinner ble i 1836 dømt til livstid i tukthus etter at de kalte moren «fyldemær» og «bæst». For 40 år siden kunne ugifte samboere og homofile risikere straff for sin kjærlighet. Historien viser oss at flertallets skråsikre moral skifter. Det gjør det nødvendig å gå gjennom straffereglene for å sjekke om de har tålt tidens tann.

Det er derfor prisverdig at justisminister Storberget har startet debatt om prioritering av politiressurser. Han vil nedprioritere nasking, prostitusjon og narkotikabruk. Jeg tror Storberget her bommer på løsningen. Å si rett ut at politiet ikke skal følge opp handlinger som er brudd på loven, er akkurat det samme som å si at enkelte regler er symbolske. En slik prioriteringsliste undergraver respekten for både lov og straff.

Storberget burde heller sett på hva som prinsipielt sett bør forbys. I tråd med Arbeiderpartiets teknokrati har politikerne en klokkertro på at alt bør reguleres gjennom staten - det være seg umoral, overgrep, skader mot egen kropp, eller folkeskikk. Nordmenn dras fort inn i straffeapparatet. Henrik Groth formulerte det som at «det er ikke lenger forskjell på dumme og begavede, forbrytere og lovlydige, mordere og myrdede, kjeltringer og bra folk. Vi er alle like».

Vi har i dag atskillige forbud som vi kunne fjernet. Vi har straff for å bruke vannscooter, kjøp av sex, svartebørssalg av billetter, kampsport med knockout, plukking av nøtter som ikke fortæres på stedet, toppløs servering og gambling. En mann ble nylig dømt for å holde butikken sin åpen på søndager. Man bør spørre seg om det er dette rettsvesenet bør brukes på. Oppgaven bør være å finne enkle retningslinjer for hva som bør kriminaliseres. Vi kan starte med å kutte ned på bestemmelser som forbyr «forbrytelser uten ofre». Jeg har for eksempel problemer med å se at myndighetene bør storme pokerlag når alle deltakere frivillig har oppsøkt stedet og lagt pengene på bordet.

Et kutt i den norske forbudsmengden er ikke synonymt med anarki. Når man fjerner symbollover vil man tvert imot kunne frigjøre ressurser og ta det som virkelig skader andre mennesker: voldtekt, ran og lignende. Et oppblåst lovverk vil kriminalisere aktiviteter svært mange bedriver. Inflasjon av straff medfører det samme som i økonomien - straffen mister sin verdi for borgerne. Storberget bør ta konsekvensen av sine resonnementer og avkriminalisere handlinger som ikke skader andre. Han kan starte med å gjøre det lovlig å ta seg et vinglass til pikniken i parken.